Terwijl 74 procent heeft gehoord van de maatregelen van de Europese Unie als antwoord op de pandemie, zegt amper 42 procent tevreden te zijn over die ingrepen. De respondenten vinden dat de EU zich vooral moet concentreren op de gegarandeerde levering van medisch materiaal aan de lidstaten, op het voorzien van onderzoeksfondsen om een vaccin te ontwikkelen, op directe financiële steun aan de lidstaten en op een beter samenwerking tussen de lidstaten op wetenschappelijk vlak. Meer dan de helft (58 procent) zegt financiële problemen te hebben gekend sinds het begin van de coronacrisis. Dat kan gaan om een daling van het inkomen en een of andere vorm van werkloosheid, maar ook dat ze eerder dan voorzien hun spaarcenten hebben moeten aansnijden, problemen hadden met de huurprijs, facturen of leningen of dat voor een kwalitatieve maaltijd zorgen een probleem vormde. Een op tien moest een beroep doen op financiële steun van familie of vrienden en 3 procent moest een faillissement verwerken. (Belga)

Terwijl 74 procent heeft gehoord van de maatregelen van de Europese Unie als antwoord op de pandemie, zegt amper 42 procent tevreden te zijn over die ingrepen. De respondenten vinden dat de EU zich vooral moet concentreren op de gegarandeerde levering van medisch materiaal aan de lidstaten, op het voorzien van onderzoeksfondsen om een vaccin te ontwikkelen, op directe financiële steun aan de lidstaten en op een beter samenwerking tussen de lidstaten op wetenschappelijk vlak. Meer dan de helft (58 procent) zegt financiële problemen te hebben gekend sinds het begin van de coronacrisis. Dat kan gaan om een daling van het inkomen en een of andere vorm van werkloosheid, maar ook dat ze eerder dan voorzien hun spaarcenten hebben moeten aansnijden, problemen hadden met de huurprijs, facturen of leningen of dat voor een kwalitatieve maaltijd zorgen een probleem vormde. Een op tien moest een beroep doen op financiële steun van familie of vrienden en 3 procent moest een faillissement verwerken. (Belga)