Een zestigtal geëngageerde burgers, politici, stedelijke ambtenaren, leden van natuurorganisaties en academici namen zaterdag deel aan de vergaderingen, waar ervaringen over bestaande vergroeningsinitiatieven werden uitgewisseld en over nieuwe ideeën werd gebrainstormd. Onder meer de mensen achter de groendaken van de PAKT-site, een blogster die schrijft over tuinen inrichten in de stad en de beheerders van een samentuin kwamen hun projecten voorstellen. "Er gebeurt al veel in Antwerpen op het vlak van vergroening, maar dat is nog niet altijd even zichtbaar of bekend bij iedereen", zegt Koen Wynants van organisator Commons Lab. "Ook daar hebben we het over gehad: we zouden de verborgen groene plekjes in de stad, zowel publieke als private, meer moeten promoten door bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes uit te stippelen of open tuindagen te houden." Het evenement van zaterdag had uitdrukkelijk niet als doel een verkiezingsmemorandum op te stellen met het oog op meer initiatieven vanuit het stads- of districtbestuur. "Burgers alleen kunnen van Antwerpen geen 'Tuinstad' maken, maar we moeten daar niet over blijven zeuren en vooral kijken wat we toch al zelf kunnen doen", stelt Wynants. "Er zou wel meer begeleiding vanuit de overheid mogen zijn, maar mogelijkheden voor financiële steun zijn er wel al en moeten we meer gebruiken. De burgerbegroting van het district Antwerpen heeft voor 2019 bijvoorbeeld 120.000 euro gereserveerd voor thema's rond vergroening, daar gaan we de komende maanden concrete projecten voor indienen." (Belga)

Een zestigtal geëngageerde burgers, politici, stedelijke ambtenaren, leden van natuurorganisaties en academici namen zaterdag deel aan de vergaderingen, waar ervaringen over bestaande vergroeningsinitiatieven werden uitgewisseld en over nieuwe ideeën werd gebrainstormd. Onder meer de mensen achter de groendaken van de PAKT-site, een blogster die schrijft over tuinen inrichten in de stad en de beheerders van een samentuin kwamen hun projecten voorstellen. "Er gebeurt al veel in Antwerpen op het vlak van vergroening, maar dat is nog niet altijd even zichtbaar of bekend bij iedereen", zegt Koen Wynants van organisator Commons Lab. "Ook daar hebben we het over gehad: we zouden de verborgen groene plekjes in de stad, zowel publieke als private, meer moeten promoten door bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes uit te stippelen of open tuindagen te houden." Het evenement van zaterdag had uitdrukkelijk niet als doel een verkiezingsmemorandum op te stellen met het oog op meer initiatieven vanuit het stads- of districtbestuur. "Burgers alleen kunnen van Antwerpen geen 'Tuinstad' maken, maar we moeten daar niet over blijven zeuren en vooral kijken wat we toch al zelf kunnen doen", stelt Wynants. "Er zou wel meer begeleiding vanuit de overheid mogen zijn, maar mogelijkheden voor financiële steun zijn er wel al en moeten we meer gebruiken. De burgerbegroting van het district Antwerpen heeft voor 2019 bijvoorbeeld 120.000 euro gereserveerd voor thema's rond vergroening, daar gaan we de komende maanden concrete projecten voor indienen." (Belga)