Het drie jaar geleden gelanceerde burgerinitiatief "Stop TTIP" wou één miljoen handtekeningen inzamelen om de vrijhandelsverdragen met Canada (CETA) en de Verenigde Staten (TTIP) tegen te houden. De Commissie weigerde het initiatief echter te registreren omdat ze vond dat de betrokkenen het burgerinitiatief niet konden aanwenden om de intrekking van een mandaat voor vrijhandelsonderhandelingen te eisen. "Stop TTIP" stapte naar het Europees gerecht en die geeft de organisatoren nu gelijk. Dat de betrokken verdragen nog niet in werking waren getreden, vormt volgens de Europese rechters geen argument om het democratisch debat af te houden. "Het burgerinitiatief vormt geen onaanvaardbare inmenging in het verloop van de wetgevingsprocedure, maar zwengelt op rechtmatige wijze en tijdig een democratisch debat aan", zo stelt het Gerecht in zijn arrest. Als een burgerinitiatief kan rekenen op één miljoen handtekeningen, wordt de Europese Commissie verplicht om een wetsvoorstel te maken, of om uitvoering toe te lichten waarom ze dat niet doet. "Stop TTIP" kon uiteindelijk rekenen op 3,3 miljoen handtekeningen. In België schaarden meer dan 62.000 mensen zich achter het burgerinitiatief. CETA is inmiddels deels in werking getreden. Voor een volledige inwerkingtreding moet het verdrag met Canada geratificeerd worden in alle lidstaten. De onderhandelingen over TTIP zijn sinds het aantreden van president Donald Trump in de koelkast beland. (Belga)

Het drie jaar geleden gelanceerde burgerinitiatief "Stop TTIP" wou één miljoen handtekeningen inzamelen om de vrijhandelsverdragen met Canada (CETA) en de Verenigde Staten (TTIP) tegen te houden. De Commissie weigerde het initiatief echter te registreren omdat ze vond dat de betrokkenen het burgerinitiatief niet konden aanwenden om de intrekking van een mandaat voor vrijhandelsonderhandelingen te eisen. "Stop TTIP" stapte naar het Europees gerecht en die geeft de organisatoren nu gelijk. Dat de betrokken verdragen nog niet in werking waren getreden, vormt volgens de Europese rechters geen argument om het democratisch debat af te houden. "Het burgerinitiatief vormt geen onaanvaardbare inmenging in het verloop van de wetgevingsprocedure, maar zwengelt op rechtmatige wijze en tijdig een democratisch debat aan", zo stelt het Gerecht in zijn arrest. Als een burgerinitiatief kan rekenen op één miljoen handtekeningen, wordt de Europese Commissie verplicht om een wetsvoorstel te maken, of om uitvoering toe te lichten waarom ze dat niet doet. "Stop TTIP" kon uiteindelijk rekenen op 3,3 miljoen handtekeningen. In België schaarden meer dan 62.000 mensen zich achter het burgerinitiatief. CETA is inmiddels deels in werking getreden. Voor een volledige inwerkingtreding moet het verdrag met Canada geratificeerd worden in alle lidstaten. De onderhandelingen over TTIP zijn sinds het aantreden van president Donald Trump in de koelkast beland. (Belga)