In de krant De Standaard staat professor strafrecht Joachim Meese (UA) vandaag kritisch tegenover de introductie van burgerinfiltranten. "Wie een burger inschakelt als infiltrant, moet heel veel vertrouwen stellen in die persoon. En een betrouwbare crimineel, is dat geen contradictio in terminis?" De regering ging in mei vorig jaar al akkoord met het principe van burgerinfiltranten. Een tweetal weken geleden werd het wetsontwerp in de Kamer ingediend. De tekst bepaalt dat burgerinfiltratie enkel mogelijk wordt als politionele infiltratie of andere onderzoekstechnieken onmogelijk zijn. De infiltrant moet meerderjarig, betrouwbaar en geloofwaardig zijn en zal zeer goed gescreend worden. Ook tijdens een operatie wordt zijn handel en wandel continu tegen het licht gehouden. De burgerinfiltranten zullen ook "minder belangrijke misdrijven" mogen plegen, zoals chauffeur zijn voor criminelen of een auto of flat voor hen huren. Wanneer de burgerinfiltrant de vooropgestelde regels met de voeten treedt, zal hij of zij hiervoor dezelfde straf krijgen als iemand die geen infiltrant is. Het kabinet van minister Geens benadrukt maandagmiddag dat een burgerinfiltrant een ex-crimineel kan, maar helemaal niet moet zijn. Net zoals informanten vandaag ook ex-criminelen kunnen zijn. Het wijst erop dat de betrokkene nuttig moet zijn om gemakkelijk te kunnen infiltreren in het criminele milieu, zonder dat het criminele milieu daar vragen over stelt. (Belga)

In de krant De Standaard staat professor strafrecht Joachim Meese (UA) vandaag kritisch tegenover de introductie van burgerinfiltranten. "Wie een burger inschakelt als infiltrant, moet heel veel vertrouwen stellen in die persoon. En een betrouwbare crimineel, is dat geen contradictio in terminis?" De regering ging in mei vorig jaar al akkoord met het principe van burgerinfiltranten. Een tweetal weken geleden werd het wetsontwerp in de Kamer ingediend. De tekst bepaalt dat burgerinfiltratie enkel mogelijk wordt als politionele infiltratie of andere onderzoekstechnieken onmogelijk zijn. De infiltrant moet meerderjarig, betrouwbaar en geloofwaardig zijn en zal zeer goed gescreend worden. Ook tijdens een operatie wordt zijn handel en wandel continu tegen het licht gehouden. De burgerinfiltranten zullen ook "minder belangrijke misdrijven" mogen plegen, zoals chauffeur zijn voor criminelen of een auto of flat voor hen huren. Wanneer de burgerinfiltrant de vooropgestelde regels met de voeten treedt, zal hij of zij hiervoor dezelfde straf krijgen als iemand die geen infiltrant is. Het kabinet van minister Geens benadrukt maandagmiddag dat een burgerinfiltrant een ex-crimineel kan, maar helemaal niet moet zijn. Net zoals informanten vandaag ook ex-criminelen kunnen zijn. Het wijst erop dat de betrokkene nuttig moet zijn om gemakkelijk te kunnen infiltreren in het criminele milieu, zonder dat het criminele milieu daar vragen over stelt. (Belga)