De democratische apolitieke burgercampagne WeEuropeans, een initiatief van CIVICO Europa en MAKE.ORG, lanceerde naar eigen zeggen de grootste online bevraging ooit in Europa. Bedoeling van de bevraging is om de Europeanen hun lot weer in eigen handen te laten nemen. Aan Europeanen uit 27 landen werd gevraagd te antwoorden op de vraag "Hoe kunnen we Europa vernieuwen?" en te stemmen over de voorstellen die ze het meest pertinent achten. Vervolgens konden ze stemmen op de 270 populairste voorstellen, waarna een algemene top 10 en een top 10 per land werd opgesteld. In totaal namen al 1,7 miljoen mensen deel aan de bevraging. In België werd het voorstel voor de strijd tegen verspilling en overbodige verpakkingen het vaakste weerhouden, gevolgd door een einde aan belastingkortingen voor multinationals en de verplichting van bedrijven om in het land waar ze winst maken belastingen te betalen, en het herzien van het landbouwbeleid. De rest van de top 10 bestaat uit het belasten van vervuilende bedrijven, het promoten van lokale producten, meer transparantie over waar het belastinggeld naartoe gaat, het verlagen van de lonen van politici, goedkope treintarieven, het verplichten van werknemers om belastingen te betalen in het land waar ze werken, en het in het leven roepen van duidelijke wetten over migrantenstromen. De Europese top 3 bestaat uit een recyclageprogramma voor heel Europa, een verbod om in de politieke sector te werken of zich verkiesbaar te stellen voor wie een misdrijf heeft begaan en een goed bosbeschermingsbeheer. Andere voorstellen gaan over een einde aan belastingkorting voor multinationals, investeringen in onderwijs en onderzoek, en steun aan stadsprojecten voor hernieuwbare energie. Ook moeten er volgens de Europeanen gecoördineerde inperkingen van het gebruik van chemicaliën komen, moet er duidelijke en transparante informatie beschikbaar zijn over alle projecten en overeenkomsten in de Europese Unie en moet er een Europese Gezondheidskaart komen om alle EU-burgers medische verzorging te verlenen. De politieke leiders, alle kandidaten voor de Europese verkiezingen, de staatshoofden en regeringsleiders worden nu uitgenodigd om te reageren op de voorstellen. Die worden in de vorm van een burgeragenda aan de regeringsleiders overgemaakt op de Europese top van 9 mei in Sibiu. (Belga)

De democratische apolitieke burgercampagne WeEuropeans, een initiatief van CIVICO Europa en MAKE.ORG, lanceerde naar eigen zeggen de grootste online bevraging ooit in Europa. Bedoeling van de bevraging is om de Europeanen hun lot weer in eigen handen te laten nemen. Aan Europeanen uit 27 landen werd gevraagd te antwoorden op de vraag "Hoe kunnen we Europa vernieuwen?" en te stemmen over de voorstellen die ze het meest pertinent achten. Vervolgens konden ze stemmen op de 270 populairste voorstellen, waarna een algemene top 10 en een top 10 per land werd opgesteld. In totaal namen al 1,7 miljoen mensen deel aan de bevraging. In België werd het voorstel voor de strijd tegen verspilling en overbodige verpakkingen het vaakste weerhouden, gevolgd door een einde aan belastingkortingen voor multinationals en de verplichting van bedrijven om in het land waar ze winst maken belastingen te betalen, en het herzien van het landbouwbeleid. De rest van de top 10 bestaat uit het belasten van vervuilende bedrijven, het promoten van lokale producten, meer transparantie over waar het belastinggeld naartoe gaat, het verlagen van de lonen van politici, goedkope treintarieven, het verplichten van werknemers om belastingen te betalen in het land waar ze werken, en het in het leven roepen van duidelijke wetten over migrantenstromen. De Europese top 3 bestaat uit een recyclageprogramma voor heel Europa, een verbod om in de politieke sector te werken of zich verkiesbaar te stellen voor wie een misdrijf heeft begaan en een goed bosbeschermingsbeheer. Andere voorstellen gaan over een einde aan belastingkorting voor multinationals, investeringen in onderwijs en onderzoek, en steun aan stadsprojecten voor hernieuwbare energie. Ook moeten er volgens de Europeanen gecoördineerde inperkingen van het gebruik van chemicaliën komen, moet er duidelijke en transparante informatie beschikbaar zijn over alle projecten en overeenkomsten in de Europese Unie en moet er een Europese Gezondheidskaart komen om alle EU-burgers medische verzorging te verlenen. De politieke leiders, alle kandidaten voor de Europese verkiezingen, de staatshoofden en regeringsleiders worden nu uitgenodigd om te reageren op de voorstellen. Die worden in de vorm van een burgeragenda aan de regeringsleiders overgemaakt op de Europese top van 9 mei in Sibiu. (Belga)