Het bicameraal comité Wetsevaluatie moet verouderde en overbodige wetten afschaffen. Het comité wordt vandaag vooral gevoed door het Grondwettelijk Hof en het College van Procureurs-generaal, zo schrijft De Standaard.

Eind deze maand verandert dat: dan opent het comité een website en mogen burgers melden welke wetten volgens hen geschrapt mogen worden.

Els Van Hoof (CD&V), opnieuw senator na het ontslag van Rik Torfs, wil intussen "kampioen wetten afschaffen" worden. "Ik heb een rist wetsvoorstellen in mijn hoofd maar die raken toch niet meer goedgekeurd. Ik kan me het meest verdienstelijk maken door overbodige en slechte wetten af te schaffen."

Hieronder alvast enkele kanshebbers:

- Bij inbeslagname mag geen beslag worden gelegd op 'een koe, of twaalf schapen of geiten, naar keuze van de beslagene', zo stelt artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek. Hetzelfde geldt voor 'een varken en vierentwintig dieren van de hoenderhof', stro en voeder inbegrepen, en voor uw strijkijzer of wasmachine.

- Artikel 985 van het Burgerlijk wetboek gaat dan weer over het opstellen van een testament 'in gebieden waarmee alle verkeer is verbroken na het uitbreken van de pest'. De kans dat die wetsbepaling snel nodig zal zijn, lijkt klein.

- Artikel 612 van het wetboek van Strafvordering schrijft voor dat de burgemeester van een dorp waar een gevangenis staat, die gevangenis 'ten minste eens in de maand' moet bezoeken.

- Een decreet van 24 november 1830 bepaalt dat 'leden van het stamhuis van Oranje-Nassau voor altijd uitgesloten zijn van alle macht en gezag in België'. Strikt genomen gebeurde dat nochtans al eens in 1953. Toen trouwde Joséphine-Charlotte van Saksen-Coburg, de zus van Koning Boudewijn, met een Oranje-Nassau (de latere groothertog Jan). Ze kwam echter al niet meer in aanmerking voor de Belgische troon.

- De wet van 16 juni 1937 geeft de koning het recht om troepen mobiliseren in het geval van een eventuele oorlog in Belgisch Congo.

Het parlementscomité opent zijn website eind april: www.comitewetsevaluatie.be.

Het bicameraal comité Wetsevaluatie moet verouderde en overbodige wetten afschaffen. Het comité wordt vandaag vooral gevoed door het Grondwettelijk Hof en het College van Procureurs-generaal, zo schrijft De Standaard. Eind deze maand verandert dat: dan opent het comité een website en mogen burgers melden welke wetten volgens hen geschrapt mogen worden. Els Van Hoof (CD&V), opnieuw senator na het ontslag van Rik Torfs, wil intussen "kampioen wetten afschaffen" worden. "Ik heb een rist wetsvoorstellen in mijn hoofd maar die raken toch niet meer goedgekeurd. Ik kan me het meest verdienstelijk maken door overbodige en slechte wetten af te schaffen." Hieronder alvast enkele kanshebbers: - Bij inbeslagname mag geen beslag worden gelegd op 'een koe, of twaalf schapen of geiten, naar keuze van de beslagene', zo stelt artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek. Hetzelfde geldt voor 'een varken en vierentwintig dieren van de hoenderhof', stro en voeder inbegrepen, en voor uw strijkijzer of wasmachine. - Artikel 985 van het Burgerlijk wetboek gaat dan weer over het opstellen van een testament 'in gebieden waarmee alle verkeer is verbroken na het uitbreken van de pest'. De kans dat die wetsbepaling snel nodig zal zijn, lijkt klein. - Artikel 612 van het wetboek van Strafvordering schrijft voor dat de burgemeester van een dorp waar een gevangenis staat, die gevangenis 'ten minste eens in de maand' moet bezoeken. - Een decreet van 24 november 1830 bepaalt dat 'leden van het stamhuis van Oranje-Nassau voor altijd uitgesloten zijn van alle macht en gezag in België'. Strikt genomen gebeurde dat nochtans al eens in 1953. Toen trouwde Joséphine-Charlotte van Saksen-Coburg, de zus van Koning Boudewijn, met een Oranje-Nassau (de latere groothertog Jan). Ze kwam echter al niet meer in aanmerking voor de Belgische troon. - De wet van 16 juni 1937 geeft de koning het recht om troepen mobiliseren in het geval van een eventuele oorlog in Belgisch Congo. Het parlementscomité opent zijn website eind april: www.comitewetsevaluatie.be.