De handleiding is een initiatief van de burgemeesters van Antwerpen, Maaseik, Mechelen en Vilvoorde naar aanleiding van het vertrek of mogelijke vertrek van jongeren uit die steden naar Syrië en kwam tot stand met steun van de federale en Vlaamse overheid.

Vanuit Vlaanderen trokken de voorbije maanden tientallen jongeren naar Syrië om er mee te strijden in de burgeroorlog, vaak ingegeven door extremistische overtuigingen waartoe ze door ronselaars werden gebracht.

"De media focussen steeds op de Syriëstrijders, maar deze brochure wil vroeger ingrijpen, wanneer jongeren overwegen om naar Syrië te gaan vechten of wanneer ze in contact komen met het gedachtegoed dat hen tot die overweging zou kunnen brengen", legt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) uit.

'Radicalisering kan alle jongeren treffen'

In de brochure staat zowel een informatief luik over wat (moslim)radicalisme precies is en welke factoren een rol kunnen spelen, als een reeks aanbevelingen voor preventie in beleid en praktijk.

"Deze brochure zal hopelijk vele ogen openen", zegt Hans Bonte (SP.A), burgemeester van Vilvoorde. "Radicalisering is een fenomeen dat kan opduiken waar je het niet verwacht, en allerlei soorten gezinnen of groepen van jongeren kan treffen."

De handleiding heet 'Beheersen van moslimradicalisering - Handreiking voor beleid en praktijk' en werd voorlopig op 8.750 exemplaren gedrukt die zullen verspreid worden onder lokale besturen en middenveldorganisaties. Ze is ook terug te vinden via de website van de Vlaamse overheid. (Belga/TE)

De handleiding is een initiatief van de burgemeesters van Antwerpen, Maaseik, Mechelen en Vilvoorde naar aanleiding van het vertrek of mogelijke vertrek van jongeren uit die steden naar Syrië en kwam tot stand met steun van de federale en Vlaamse overheid.Vanuit Vlaanderen trokken de voorbije maanden tientallen jongeren naar Syrië om er mee te strijden in de burgeroorlog, vaak ingegeven door extremistische overtuigingen waartoe ze door ronselaars werden gebracht. "De media focussen steeds op de Syriëstrijders, maar deze brochure wil vroeger ingrijpen, wanneer jongeren overwegen om naar Syrië te gaan vechten of wanneer ze in contact komen met het gedachtegoed dat hen tot die overweging zou kunnen brengen", legt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) uit.In de brochure staat zowel een informatief luik over wat (moslim)radicalisme precies is en welke factoren een rol kunnen spelen, als een reeks aanbevelingen voor preventie in beleid en praktijk."Deze brochure zal hopelijk vele ogen openen", zegt Hans Bonte (SP.A), burgemeester van Vilvoorde. "Radicalisering is een fenomeen dat kan opduiken waar je het niet verwacht, en allerlei soorten gezinnen of groepen van jongeren kan treffen."De handleiding heet 'Beheersen van moslimradicalisering - Handreiking voor beleid en praktijk' en werd voorlopig op 8.750 exemplaren gedrukt die zullen verspreid worden onder lokale besturen en middenveldorganisaties. Ze is ook terug te vinden via de website van de Vlaamse overheid. (Belga/TE)