Burgemeesters kunnen relschoppers preventief uitsluiten bij betogingen

Annelies Verlinden (CD&V). © Belga

Betogen is een recht, maar niet elke betoger heeft goeie bedoelingen. Sommige betogers zijn enkel uit op confrontatie of vernieling. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) geeft burgemeesters nu de mogelijkheid om dat soort amokmakers preventief een betogingsverbod op te leggen.

Sommige betogingen lopen uit op vechtpartijen of op gewelddadige confrontaties met de politie of andere hulpverleners. Lokale besturen zijn al langer vragende partij om gepatenteerde amokmakers te kunnen weren uit geplande manifestaties.

Minister Verlinden geeft nu via een omzendbrief gehoor aan die vraag. ‘Ik wens op geen enkele manier afbreuk te doen aan het recht op vrije meningsuiting. We kunnen echter niet aanvaarden dat sommigen onder het mom van vrije meningsuiting schade berokkenen aan het openbaar domein of privé-eigendommen, en mensen verwonden’, legt de CD&V-minister uit. ‘Met het betogingsverbod hebben de burgemeesters een instrument in handen om relschoppers uit te sluiten van een betoging op hun grondgebied’, klinkt het. 

Met een individueel betogingsverbod kan een burgemeester personen met slechte bedoelingen voor een bepaalde tijd weren van het grondgebied. Een burgemeester kan enkel een betogingsverbod opleggen voor betogingen op zijn grondgebied. Als een betoging op het grondgebied van meerdere steden of gemeenten plaatsvindt, dient elke burgemeester dus desgevallend een verbod op te leggen. 

De burgemeester moet het verbod ook motiveren aan de hand van concrete aanwijzingen die aantonen dat een persoon beoogt rel te schoppen tijdens een geplande betoging. De beslissing van de burgemeester moet ook aantonen dat het betogingsverbod nuttig, noodzakelijk en proportioneel is. Overtredingen op het betogingsverbod kunnen worden gesanctioneerd met een GAS-boete.

Partner Content