Concreet breidt het voorstel de mogelijkheid uit die burgemeesters nu al hebben als het gaat om vermoedens van mensenhandel. Ze zullen verdachte 'inrichtingen' zes maanden kunnen sluiten, na overleg met de gerechtelijke instanties - in terreurzaken de facto het federaal parket - en na de verantwoordelijke van de zaak een kans op verdediging te hebben gegeven.

De tekst werd pas enkele weken geleden besproken in de plenaire Kamer, maar op vraag van de oppositie werd hij nog voor advies naar de Raad van State gestuurd. Ook nu herhaalde de oppositie niet tegen het principe te zijn, maar met de manier van werken kan ze niet akkoord gaan. De oppositie stemde tegen. 'Het proces is gevaarlijk, inefficiënt en het verlegt de last eens te meer naar de lokale besturen. Dat is onaanvaardbaar', stelde PS-Kamerlid en burgemeester van Luik Willy Demeyer.

Zijn collega van Vilvoorde, Hans Bonte (SP.A), sloot zich aan bij de vragen van de Raad van State. Zo opperde hij dat het voorafgaand overleg onhaalbaar is en dat het vermoeden van onschuld wellicht geschonden wordt. 'Over welke instellingen gaat het? Kan ik scholen sluiten, gokkantoren, het treinstation? Ook wanneer een gerechtelijk onderzoek loopt?', wilde Bonte weten.

Volgens Olivier Maingain (DéFI) gaat het om aankondigingsbeleid. 'Als we binnen enkele jaren kijken hoeveel instellingen door deze wet gesloten werden, dan zal het om peanuts gaan', poneerde Maingain.

'Welke burgemeester gaat optreden tegen het parket in wanneer hij hoort dat er een onderzoek aan de gang is?', kaatste minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de bal terug richting Bonte. 'Wij vertrekken vanuit een zeker vertrouwen in de verantwoordelijkheidszin van onze burgemeesters.'

Concreet breidt het voorstel de mogelijkheid uit die burgemeesters nu al hebben als het gaat om vermoedens van mensenhandel. Ze zullen verdachte 'inrichtingen' zes maanden kunnen sluiten, na overleg met de gerechtelijke instanties - in terreurzaken de facto het federaal parket - en na de verantwoordelijke van de zaak een kans op verdediging te hebben gegeven. De tekst werd pas enkele weken geleden besproken in de plenaire Kamer, maar op vraag van de oppositie werd hij nog voor advies naar de Raad van State gestuurd. Ook nu herhaalde de oppositie niet tegen het principe te zijn, maar met de manier van werken kan ze niet akkoord gaan. De oppositie stemde tegen. 'Het proces is gevaarlijk, inefficiënt en het verlegt de last eens te meer naar de lokale besturen. Dat is onaanvaardbaar', stelde PS-Kamerlid en burgemeester van Luik Willy Demeyer. Zijn collega van Vilvoorde, Hans Bonte (SP.A), sloot zich aan bij de vragen van de Raad van State. Zo opperde hij dat het voorafgaand overleg onhaalbaar is en dat het vermoeden van onschuld wellicht geschonden wordt. 'Over welke instellingen gaat het? Kan ik scholen sluiten, gokkantoren, het treinstation? Ook wanneer een gerechtelijk onderzoek loopt?', wilde Bonte weten. Volgens Olivier Maingain (DéFI) gaat het om aankondigingsbeleid. 'Als we binnen enkele jaren kijken hoeveel instellingen door deze wet gesloten werden, dan zal het om peanuts gaan', poneerde Maingain. 'Welke burgemeester gaat optreden tegen het parket in wanneer hij hoort dat er een onderzoek aan de gang is?', kaatste minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de bal terug richting Bonte. 'Wij vertrekken vanuit een zeker vertrouwen in de verantwoordelijkheidszin van onze burgemeesters.'