De aanbeveling, die werd aangenomen met 77 stemmen tegen 8 bij 6 onthoudingen, kwam er na een studiebezoek aan Brussel op 2 en 3 februari van de Zweed Henrik Hammar en de Zwitser David Eray. Zij moesten als rapporteurs 'lokale democratie' een stand van zaken opmaken van het functioneren van de organen van lokale democratie in het licht van de taaldiversiteit in de faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel.

In het verslag wordt erop gewezen dat de aanbevelingen van het Congres over de benoeming van burgemeesters uit 2003, 2008 en 2014 dode letter gebleven zijn. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur moet nog altijd de door de burgers verkozen burgemeester benoemen. 'Bijgevolg toont de onderzoeksmissie van 2017 aan dat de toestand die in 2008 vastgesteld werd niet verbeterd is'.

In de aanbeveling vraagt het Congres aan de Belgische autoriteiten komaf te maken met het systeem van benoeming door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur. Ze vraagt ook de herziening van de toepassingsmodaliteiten van de taalwetten in de gemeenten met taalfaciliteiten, om het gebruik van zowel het Frans als het Nederlandse door de gemeenteraadsleden mogelijk te maken tijdens het uitoefenen van hun lokale mandaten.

De aanbeveling, die werd aangenomen met 77 stemmen tegen 8 bij 6 onthoudingen, kwam er na een studiebezoek aan Brussel op 2 en 3 februari van de Zweed Henrik Hammar en de Zwitser David Eray. Zij moesten als rapporteurs 'lokale democratie' een stand van zaken opmaken van het functioneren van de organen van lokale democratie in het licht van de taaldiversiteit in de faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel. In het verslag wordt erop gewezen dat de aanbevelingen van het Congres over de benoeming van burgemeesters uit 2003, 2008 en 2014 dode letter gebleven zijn. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur moet nog altijd de door de burgers verkozen burgemeester benoemen. 'Bijgevolg toont de onderzoeksmissie van 2017 aan dat de toestand die in 2008 vastgesteld werd niet verbeterd is'. In de aanbeveling vraagt het Congres aan de Belgische autoriteiten komaf te maken met het systeem van benoeming door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur. Ze vraagt ook de herziening van de toepassingsmodaliteiten van de taalwetten in de gemeenten met taalfaciliteiten, om het gebruik van zowel het Frans als het Nederlandse door de gemeenteraadsleden mogelijk te maken tijdens het uitoefenen van hun lokale mandaten.