Als enige overheid moeten de gemeenten zelf de pensioenen van hun statutairen op rust betalen. Voor de Vlaamse lokale besturen bedroeg de pensioenfactuur in 2018 ongeveer 1,3 miljard euro. "Tegen 2024 wordt dat bijna 1,8 miljard euro, een toename met ruim 38 procent", zeggen de burgemeesters. "Dat de nieuwe Vlaamse regering hier voor een aantal gemeenten deels in tussenkomt, waarderen we, maar het lost ons probleem niet op: de meeste lokale besturen blijven volledig zelf opdraaien voor de pensioenfactuur." De burgemeesters spreken van een "tikkende tijdbom". "Geld dat naar pensioenen gaat, gaat niet naar andere dingen", luidt het. Daarom vragen de burgemeesters aan de volgende federale regering om "een oplossing ten gronde" uit te werken. "Eenzelfde regeling voor alle statutairen bij alle publieke overheden lijkt ons het meest billijk. Wat niet uit bijdragen van de werkgevers en werknemers komt, moet de schatkist financieren." Komt er geen oplossing, dan zal dat ten koste gaan van lokale investeringen, waarschuwen de burgemeesters. "De aanleg van riolering of betekenisvolle stappen in armoedebestrijding, moeten dan wachten", klinkt het. "Onze inwoners verwachten sterk beleid: een veilig kruispunt, een nieuw woonzorgcentrum, kinderen met een volle boterhammendoos,... We willen dit ook realiseren, liefst innovatief, duurzaam en zonder verhoging van lokale belastingen." (Belga)

Als enige overheid moeten de gemeenten zelf de pensioenen van hun statutairen op rust betalen. Voor de Vlaamse lokale besturen bedroeg de pensioenfactuur in 2018 ongeveer 1,3 miljard euro. "Tegen 2024 wordt dat bijna 1,8 miljard euro, een toename met ruim 38 procent", zeggen de burgemeesters. "Dat de nieuwe Vlaamse regering hier voor een aantal gemeenten deels in tussenkomt, waarderen we, maar het lost ons probleem niet op: de meeste lokale besturen blijven volledig zelf opdraaien voor de pensioenfactuur." De burgemeesters spreken van een "tikkende tijdbom". "Geld dat naar pensioenen gaat, gaat niet naar andere dingen", luidt het. Daarom vragen de burgemeesters aan de volgende federale regering om "een oplossing ten gronde" uit te werken. "Eenzelfde regeling voor alle statutairen bij alle publieke overheden lijkt ons het meest billijk. Wat niet uit bijdragen van de werkgevers en werknemers komt, moet de schatkist financieren." Komt er geen oplossing, dan zal dat ten koste gaan van lokale investeringen, waarschuwen de burgemeesters. "De aanleg van riolering of betekenisvolle stappen in armoedebestrijding, moeten dan wachten", klinkt het. "Onze inwoners verwachten sterk beleid: een veilig kruispunt, een nieuw woonzorgcentrum, kinderen met een volle boterhammendoos,... We willen dit ook realiseren, liefst innovatief, duurzaam en zonder verhoging van lokale belastingen." (Belga)