"Het halssnoer van de koningin" ligt Vandecasteele nauw aan het hart. "Ik denk dat we dit tegen het einde van deze legislatuur kunnen realiseren. Zoniet bestaat de kans dat ik opnieuw op de gemeenteraadslijst opduik." Vandecasteele nam ruim de tijd om het project toe te lichten. "Onze bouwgrond is schaars, dus gaan we meer moeten in de hoogte bouwen. Met het Groen Lint willen we Oostendenaars toch een tuin geven van ongeveer 30 kilometer", zegt hij. Daarin moet plaats komen voor een collectieve groentetuin, individuele volkstuintjes en andere recreatieve mogelijkheden. Maar het lint moet ook een economische meerwaarde hebben en daarom plant Vandecasteele ook een evenemententerrein in. "Voor bijvoorbeeld Cirque du Soleil of een concert zoals we er een paar jaar geleden een hebben gehad met Michael Jackson." Zonder tegenslag kan het Groen Lint af zijn tegen 2018. Anders bestaat de kans zijn opvolger nog even langer in de wachtkamer mag blijven. "En of die opvolger Johan Vande Lanotte zal heten, weet ik nog zo niet", besluit de leeftijdsgenoot van de huidige minister. "Alles hangt af van de wil van de partij." (COR 125)

"Het halssnoer van de koningin" ligt Vandecasteele nauw aan het hart. "Ik denk dat we dit tegen het einde van deze legislatuur kunnen realiseren. Zoniet bestaat de kans dat ik opnieuw op de gemeenteraadslijst opduik." Vandecasteele nam ruim de tijd om het project toe te lichten. "Onze bouwgrond is schaars, dus gaan we meer moeten in de hoogte bouwen. Met het Groen Lint willen we Oostendenaars toch een tuin geven van ongeveer 30 kilometer", zegt hij. Daarin moet plaats komen voor een collectieve groentetuin, individuele volkstuintjes en andere recreatieve mogelijkheden. Maar het lint moet ook een economische meerwaarde hebben en daarom plant Vandecasteele ook een evenemententerrein in. "Voor bijvoorbeeld Cirque du Soleil of een concert zoals we er een paar jaar geleden een hebben gehad met Michael Jackson." Zonder tegenslag kan het Groen Lint af zijn tegen 2018. Anders bestaat de kans zijn opvolger nog even langer in de wachtkamer mag blijven. "En of die opvolger Johan Vande Lanotte zal heten, weet ik nog zo niet", besluit de leeftijdsgenoot van de huidige minister. "Alles hangt af van de wil van de partij." (COR 125)