Vorige week nog kondigden N-VA schepen Cindy Verbrugge en oud-burgemeester Ann Vanheste een nieuwe coalitie aan tussen Lijst Burgemeester, bestaande uit Vooruit en CD&V, en N-VA. De beide partijen vonden dat de gemeente onbestuurbaar was geworden en dat een nieuwe coalitie daar verandering in kon brengen. Daarom werd een extra gemeenteraad ingepland met als belangrijkste agendapunt de constructieve motie van wantrouwen. Aftredend burgemeester Degrieck liet nochtans eerder al verstaan stappen te willen ondernemen indien de motie werd goedgekeurd. De gemeenteraad verliep dan ook niet zonder slag of stoot. Al na een twintigtal minuten werd de gemeenteraad geschorst. Degrieck wilde aantonen dat de motie die moest worden gestemd niet ontvankelijk kon worden verklaard door de voorzitter van de gemeenteraad Marc Hauspie. Dat zorgde voor commotie waardoor de gemeenteraad uiteindelijk tot tweemaal toe geschorst moest worden. Degrieck motiveerde gedetailleerd waarom de motie niet ontvankelijk verklaard zou kunnen worden. Het ging daarbij hoofdzakelijk om administratieve mankementen. Maar ook het feit dat voorzitter Hauspie als onafhankelijk raadslid de motie ondertekende, is volgens Degrieck niet wettelijk. Uiteindelijk werd de motie toch op de gemeenteraad behandeld en ook goedgekeurd. Daarmee moest het huidige college meteen aftreden. Een nieuw schepencollege werd aangesteld en ook burgemeester Degrieck gaf zijn sjerp figuurlijk door. Ann Vanheste (Vooruit) neemt zijn rol als burgemeester over. Na de eedaflegging verlieten de fracties rond burgemeester Degrieck de zaal. Buiten werd het voormalige college opgewacht door een tweehonderdtal aanhangers. Zij volgden de gemeenteraad buiten live mee. Burgemeester Bram Degrieck benadrukte dat de motie onwettig ontvankelijk werd verklaard en trekt daarom naar de Raad van State en de commissie voor verkiezingsbetwistingen. (Belga)

Vorige week nog kondigden N-VA schepen Cindy Verbrugge en oud-burgemeester Ann Vanheste een nieuwe coalitie aan tussen Lijst Burgemeester, bestaande uit Vooruit en CD&V, en N-VA. De beide partijen vonden dat de gemeente onbestuurbaar was geworden en dat een nieuwe coalitie daar verandering in kon brengen. Daarom werd een extra gemeenteraad ingepland met als belangrijkste agendapunt de constructieve motie van wantrouwen. Aftredend burgemeester Degrieck liet nochtans eerder al verstaan stappen te willen ondernemen indien de motie werd goedgekeurd. De gemeenteraad verliep dan ook niet zonder slag of stoot. Al na een twintigtal minuten werd de gemeenteraad geschorst. Degrieck wilde aantonen dat de motie die moest worden gestemd niet ontvankelijk kon worden verklaard door de voorzitter van de gemeenteraad Marc Hauspie. Dat zorgde voor commotie waardoor de gemeenteraad uiteindelijk tot tweemaal toe geschorst moest worden. Degrieck motiveerde gedetailleerd waarom de motie niet ontvankelijk verklaard zou kunnen worden. Het ging daarbij hoofdzakelijk om administratieve mankementen. Maar ook het feit dat voorzitter Hauspie als onafhankelijk raadslid de motie ondertekende, is volgens Degrieck niet wettelijk. Uiteindelijk werd de motie toch op de gemeenteraad behandeld en ook goedgekeurd. Daarmee moest het huidige college meteen aftreden. Een nieuw schepencollege werd aangesteld en ook burgemeester Degrieck gaf zijn sjerp figuurlijk door. Ann Vanheste (Vooruit) neemt zijn rol als burgemeester over. Na de eedaflegging verlieten de fracties rond burgemeester Degrieck de zaal. Buiten werd het voormalige college opgewacht door een tweehonderdtal aanhangers. Zij volgden de gemeenteraad buiten live mee. Burgemeester Bram Degrieck benadrukte dat de motie onwettig ontvankelijk werd verklaard en trekt daarom naar de Raad van State en de commissie voor verkiezingsbetwistingen. (Belga)