"Het is onaanvaardbaar dat journalisten personae non gratae zijn tijdens een officiële ceremonie waar een regeringslid gehuldigd wordt", klaagt EFJ-vicevoorzitter Philippe Leruth aan. "Het gaat hier om censuur en dat is een ernstige belemmering van het werk van journalisten." Dat Franse journalisten de toegang tot het Egmontpaleis ontzegd werd, gebeurde op expliciete vraag van Sarkozy, weet Leruth. "Verrassend zijn de Belgische autoriteiten daarop ingegaan, wat er in feite op neerkomt dat er een censuurmaatregel opgelegd werd aan niet alleen de Franse pers, maar tegelijk aan alle Europese media. Het duidelijke doel was namelijk de journalisten te ontmoedigen de oud-president vragen te stellen over een voor hem beschamende rechtszaak." Enkele dagen geleden werd tegen Sarkozy een onderzoek geopend naar mogelijke illegale campagnefinanciering. Dat omwille van die zaak een "beroepsverbod" ingesteld werd, is volgens de EFJ een duidelijke inbreuk op het recht op informatie en op de persvrijheid. (JDH)

"Het is onaanvaardbaar dat journalisten personae non gratae zijn tijdens een officiële ceremonie waar een regeringslid gehuldigd wordt", klaagt EFJ-vicevoorzitter Philippe Leruth aan. "Het gaat hier om censuur en dat is een ernstige belemmering van het werk van journalisten." Dat Franse journalisten de toegang tot het Egmontpaleis ontzegd werd, gebeurde op expliciete vraag van Sarkozy, weet Leruth. "Verrassend zijn de Belgische autoriteiten daarop ingegaan, wat er in feite op neerkomt dat er een censuurmaatregel opgelegd werd aan niet alleen de Franse pers, maar tegelijk aan alle Europese media. Het duidelijke doel was namelijk de journalisten te ontmoedigen de oud-president vragen te stellen over een voor hem beschamende rechtszaak." Enkele dagen geleden werd tegen Sarkozy een onderzoek geopend naar mogelijke illegale campagnefinanciering. Dat omwille van die zaak een "beroepsverbod" ingesteld werd, is volgens de EFJ een duidelijke inbreuk op het recht op informatie en op de persvrijheid. (JDH)