Het initiatief voor het budget kwam bij minister De Block te liggen nadat er binnen de Algemene Raad van het Riziv geen meerderheid bleek te zijn. De regering had zich bij de stemming immers onthouden - volgens de minister omdat er te weinig terugvloeide naar de patiënt. Vorige week raakten de grote lijnen bekend van haar voorstel. De factuur voor de patiënt daalt met 65 miljoen euro, de wettelijke groeinorm van 1,5 procent blijft overeind en de zorgverleners krijgen hun volledige indexmassa. De tekst die vandaag het fiat kreeg van de regering voorziet in een verlaging van het remgeld voor onder andere geneesmiddelen tegen osteoporose, astma, hoge bloeddruk, epilepsie, alzheimer, depressie, bepaalde kankers, enzovoort. Die verlaging moet de factuur voor patiënten met 58 miljoen euro per jaar doen dalen. Daarnaast trekt De Block een kleine 7 miljoen euro uit voor anticonceptiemiddelen. Die worden volledig gratis voor vrouwen tot 25 jaar - vandaag is dat 21 jaar - en de morning-afterpil wordt gratis voor alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd. Het voorstel bevat ook besparingsmaatregelen voor de farmasector. Die situeren zich vooral bij de geneesmiddelen die al langer op de markt zijn (off-patentgeneesmiddelen) en op biologische geneesmiddelen. Niet bij de innovatieve sector dus, zoals verschillende oppositiepartijen eerder deze week hadden geopperd. De maatregelen gaan in op 1 april 2020. Ze zullen volgend jaar 121 miljoen euro opleveren en 161 miljoen euro op jaarbasis. Indien je de daling van het remgeld voor de patiënt daarbij rekent, gaat het om respectievelijk 178 miljoen euro en 218 miljoen euro. In het kader van het gezondheidsbudget verlengt de minister ook met een jaar de overgangsperiode waarin de maximumfactuur voor gezondheidsdomeinen die naar de deelstaten werden overgeheveld, nog onder de federale maximumfactuur vallen. Zoniet zouden vanaf volgend jaar duizenden kwetsbare patiënten meer moeten betalen. De deelstaten hadden immers geen eigen oplossing uitgewerkt. "Ze zijn bij de pakken blijven zitten en daar dreigden duizenden burgers straks de dupe van te worden", aldus De Block, die de ingreep gisteren al had aangekondigd in de Kamer. (Belga)

Het initiatief voor het budget kwam bij minister De Block te liggen nadat er binnen de Algemene Raad van het Riziv geen meerderheid bleek te zijn. De regering had zich bij de stemming immers onthouden - volgens de minister omdat er te weinig terugvloeide naar de patiënt. Vorige week raakten de grote lijnen bekend van haar voorstel. De factuur voor de patiënt daalt met 65 miljoen euro, de wettelijke groeinorm van 1,5 procent blijft overeind en de zorgverleners krijgen hun volledige indexmassa. De tekst die vandaag het fiat kreeg van de regering voorziet in een verlaging van het remgeld voor onder andere geneesmiddelen tegen osteoporose, astma, hoge bloeddruk, epilepsie, alzheimer, depressie, bepaalde kankers, enzovoort. Die verlaging moet de factuur voor patiënten met 58 miljoen euro per jaar doen dalen. Daarnaast trekt De Block een kleine 7 miljoen euro uit voor anticonceptiemiddelen. Die worden volledig gratis voor vrouwen tot 25 jaar - vandaag is dat 21 jaar - en de morning-afterpil wordt gratis voor alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd. Het voorstel bevat ook besparingsmaatregelen voor de farmasector. Die situeren zich vooral bij de geneesmiddelen die al langer op de markt zijn (off-patentgeneesmiddelen) en op biologische geneesmiddelen. Niet bij de innovatieve sector dus, zoals verschillende oppositiepartijen eerder deze week hadden geopperd. De maatregelen gaan in op 1 april 2020. Ze zullen volgend jaar 121 miljoen euro opleveren en 161 miljoen euro op jaarbasis. Indien je de daling van het remgeld voor de patiënt daarbij rekent, gaat het om respectievelijk 178 miljoen euro en 218 miljoen euro. In het kader van het gezondheidsbudget verlengt de minister ook met een jaar de overgangsperiode waarin de maximumfactuur voor gezondheidsdomeinen die naar de deelstaten werden overgeheveld, nog onder de federale maximumfactuur vallen. Zoniet zouden vanaf volgend jaar duizenden kwetsbare patiënten meer moeten betalen. De deelstaten hadden immers geen eigen oplossing uitgewerkt. "Ze zijn bij de pakken blijven zitten en daar dreigden duizenden burgers straks de dupe van te worden", aldus De Block, die de ingreep gisteren al had aangekondigd in de Kamer. (Belga)