Boetes leverden de schatkist vorig jaar ruim 382 miljoen euro op, geld dat vooral afkomstig is van verkeersboetes. Een deel daarvan gaat naar het Verkeersveiligheidsfonds. De politie krijgt de meeste middelen uit dat fonds toebedeeld (97 miljoen euro in 2012). Maar een deel van de middelen vloeit ook naar Justitie. Dat bedrag is op vijf jaar tijd zelfs gestegen van 3 miljoen euro naar ruim 5,7 miljoen euro. Zowel de politie als Justitie financieren hiermee initiatieven om de verkeersveiligheid te verbeteren. Justitie bekostigt hiermee vooral alternatieve straffen die de verkeersveiligheid moeten helpen verbeteren. Verkeersovertreders worden dan bijvoorbeeld verplicht om een sensibiliseringscursus te volgen rond het rijden onder invloed van alcohol of drugs of rond verkeersagressie. Uit cijfers blijkt nu dat de justitiehuizen hun middelen hiervoor in zeven jaar tijd zagen verzevenvoudigen van 247.000 euro in 2006 tot 1,7 miljoen euro dit jaar. "Het is een goede zaak dat de alternatieve straffen, ook voor verkeersmisdrijven, aan terrein winnen. We moeten overtreders op een meer gevarieerde manier kunnen aanpakken, niet alleen met klassieke straffen zoals een boete of een vervangende gevangenisstraf, maar ook met werkstraffen en te volgen cursussen. Op die manier krijgt de magistraat een groter palet om overtreders op maat te bestraffen", reageert Open Vld-politica Lahaye-Battheu. (Belga)

Boetes leverden de schatkist vorig jaar ruim 382 miljoen euro op, geld dat vooral afkomstig is van verkeersboetes. Een deel daarvan gaat naar het Verkeersveiligheidsfonds. De politie krijgt de meeste middelen uit dat fonds toebedeeld (97 miljoen euro in 2012). Maar een deel van de middelen vloeit ook naar Justitie. Dat bedrag is op vijf jaar tijd zelfs gestegen van 3 miljoen euro naar ruim 5,7 miljoen euro. Zowel de politie als Justitie financieren hiermee initiatieven om de verkeersveiligheid te verbeteren. Justitie bekostigt hiermee vooral alternatieve straffen die de verkeersveiligheid moeten helpen verbeteren. Verkeersovertreders worden dan bijvoorbeeld verplicht om een sensibiliseringscursus te volgen rond het rijden onder invloed van alcohol of drugs of rond verkeersagressie. Uit cijfers blijkt nu dat de justitiehuizen hun middelen hiervoor in zeven jaar tijd zagen verzevenvoudigen van 247.000 euro in 2006 tot 1,7 miljoen euro dit jaar. "Het is een goede zaak dat de alternatieve straffen, ook voor verkeersmisdrijven, aan terrein winnen. We moeten overtreders op een meer gevarieerde manier kunnen aanpakken, niet alleen met klassieke straffen zoals een boete of een vervangende gevangenisstraf, maar ook met werkstraffen en te volgen cursussen. Op die manier krijgt de magistraat een groter palet om overtreders op maat te bestraffen", reageert Open Vld-politica Lahaye-Battheu. (Belga)