Het kernkabinet heeft het licht op groen gezet voor een aantal maatregelen ter ondersteuning van de horecasector. Zo melden de Open VLD'ers Alexander De Croo en Bart Tommelein, en Willy Borsus (MR). Voor voltijdse horeca-medewerkers die overuren maken, geldt binnenkort bruto is gelijk aan netto. Zowel werknemers als werkgevers varen wel bij het nieuwe systeem: werknemers zullen aan overuren meer overhouden dan vandaag en werkgevers zullen geen bijdragen moeten betalen, stellen de liberalen.

Flexi-jobs

Het nieuwe, eenvoudige systeem komt bovenop de flexi-jobs voor mensen die willen bijverdienen in de horeca. "Als je minstens vier vijfde werkt bij een andere werkgever, zal je makkelijk kunnen bijverdienen in de horeca. Werkgevers kunnen een eenvoudig systeem gebruiken: het nettoloon plus 25 procent bijdragen op dat loon. Zo blijven de belangrijkste sociale rechten gegarandeerd, ook in flexi-jobs", stelt staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude Tommelein.

Minister van Middenstand Borsus voegt daar nog een aantal maatregelen aan toe, zoals de verhoging van het aantal overuren, de verhoging van het plafond van de gelegenheidsarbeid van 100 naar 200 dagen voor elke werkgever, de goedkeuring van een charter over controles door de verschillende inspectiediensten met het oog op proportionele sancties, en de oprichting van een permanent dialoogplatform met de sociale partners uit de horecasector.

Moeilijkheden

"Het was cruciaal om deze arbeidsintensieve sector, die geconfronteerd wordt met reële moeilijkheden, te hulp te komen. De defiscalisatie van de overuren of de horecaondernemers in staat stellen om op een eenvoudigere en soepele manier personeel aan te werven, zeker op piekmomenten, is daarom van kapitaal belang en zal voortaan gefaciliteerd worden", besluit Borsus. (Belga/WB)

Het kernkabinet heeft het licht op groen gezet voor een aantal maatregelen ter ondersteuning van de horecasector. Zo melden de Open VLD'ers Alexander De Croo en Bart Tommelein, en Willy Borsus (MR). Voor voltijdse horeca-medewerkers die overuren maken, geldt binnenkort bruto is gelijk aan netto. Zowel werknemers als werkgevers varen wel bij het nieuwe systeem: werknemers zullen aan overuren meer overhouden dan vandaag en werkgevers zullen geen bijdragen moeten betalen, stellen de liberalen.Het nieuwe, eenvoudige systeem komt bovenop de flexi-jobs voor mensen die willen bijverdienen in de horeca. "Als je minstens vier vijfde werkt bij een andere werkgever, zal je makkelijk kunnen bijverdienen in de horeca. Werkgevers kunnen een eenvoudig systeem gebruiken: het nettoloon plus 25 procent bijdragen op dat loon. Zo blijven de belangrijkste sociale rechten gegarandeerd, ook in flexi-jobs", stelt staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude Tommelein. Minister van Middenstand Borsus voegt daar nog een aantal maatregelen aan toe, zoals de verhoging van het aantal overuren, de verhoging van het plafond van de gelegenheidsarbeid van 100 naar 200 dagen voor elke werkgever, de goedkeuring van een charter over controles door de verschillende inspectiediensten met het oog op proportionele sancties, en de oprichting van een permanent dialoogplatform met de sociale partners uit de horecasector. "Het was cruciaal om deze arbeidsintensieve sector, die geconfronteerd wordt met reële moeilijkheden, te hulp te komen. De defiscalisatie van de overuren of de horecaondernemers in staat stellen om op een eenvoudigere en soepele manier personeel aan te werven, zeker op piekmomenten, is daarom van kapitaal belang en zal voortaan gefaciliteerd worden", besluit Borsus. (Belga/WB)