Het Platform Pentagone wijst erop dat de indicatoren die de stad gebruikt heeft voor de evaluatie onbekend blijven voor het grote publiek en dat er ook geen motivatie wordt gegeven bij de aanpassingen van het circulatieplan. De ondoordachte manier van werken heeft de automobilisten op de vlucht gejaagd omdat ze "liever van bestemming dan van vervoersmiddel veranderen". Daarnaast wordt ook uitgehaald naar het gebrek aan adequaat beheer van de signalisatie, "die aan de basis ligt van het omzetdaling waarover meerdere handelaars klagen" en naar de gevolgen voor de levenskwaliteit van de bewoners van de zijstraten van de centrale lanen, die het verkeer hebben zien toenemen door het verkeersvrij maken van de centrale lanen. Het platform dringt tot slot aan op meer overleg met alle betrokken actoren en een objectieve studie met transparante gegevens. (Belga)

Het Platform Pentagone wijst erop dat de indicatoren die de stad gebruikt heeft voor de evaluatie onbekend blijven voor het grote publiek en dat er ook geen motivatie wordt gegeven bij de aanpassingen van het circulatieplan. De ondoordachte manier van werken heeft de automobilisten op de vlucht gejaagd omdat ze "liever van bestemming dan van vervoersmiddel veranderen". Daarnaast wordt ook uitgehaald naar het gebrek aan adequaat beheer van de signalisatie, "die aan de basis ligt van het omzetdaling waarover meerdere handelaars klagen" en naar de gevolgen voor de levenskwaliteit van de bewoners van de zijstraten van de centrale lanen, die het verkeer hebben zien toenemen door het verkeersvrij maken van de centrale lanen. Het platform dringt tot slot aan op meer overleg met alle betrokken actoren en een objectieve studie met transparante gegevens. (Belga)