Het kabinet van de minister-president had donderdag een ontmoeting met Khalid Ed-Denguir, vertegenwoordiger van de vier verenigingen die een stakingsaanzegging hadden ingediend. Minister-president Vervoort bevestigt op basis van gesprekken en gezien de structurele problemen van de Brusselse taxisector dat een hervorming van de sector noodzakelijk is in het belang van de gebruikers, beroepsmensen en werknemers. "De Brusselse taxisector is een dienst van algemeen nut die beschermd moet worden tegen - in sommige gevallen oneerlijke - concurrentie. Dialoog en overleg staan centraal in mijn aanpak en ik wil deze hervorming doorvoeren met alle vertegenwoordigers van de taxi- en limousinesector", stelt Rudi Vervoort. In de regering Vervoort III is de minister-president zelf bevoegd voor de taxisector. De vorige legislatuur was die bevoegdheid in handen van minister van Mobiliteit Pascal Smet (one.brussels), maar zijn hervorming stuitte op zwaar verzet bij zowel de taxisector als bij sommige coalitiepartners. (Belga)

Het kabinet van de minister-president had donderdag een ontmoeting met Khalid Ed-Denguir, vertegenwoordiger van de vier verenigingen die een stakingsaanzegging hadden ingediend. Minister-president Vervoort bevestigt op basis van gesprekken en gezien de structurele problemen van de Brusselse taxisector dat een hervorming van de sector noodzakelijk is in het belang van de gebruikers, beroepsmensen en werknemers. "De Brusselse taxisector is een dienst van algemeen nut die beschermd moet worden tegen - in sommige gevallen oneerlijke - concurrentie. Dialoog en overleg staan centraal in mijn aanpak en ik wil deze hervorming doorvoeren met alle vertegenwoordigers van de taxi- en limousinesector", stelt Rudi Vervoort. In de regering Vervoort III is de minister-president zelf bevoegd voor de taxisector. De vorige legislatuur was die bevoegdheid in handen van minister van Mobiliteit Pascal Smet (one.brussels), maar zijn hervorming stuitte op zwaar verzet bij zowel de taxisector als bij sommige coalitiepartners. (Belga)