De motie van de oppositie haalde het niet, maar die van de meerderheidspartijen PS, one.brussels, Ecolo-Groen, DéFI werd wel goedgekeurd. Evenwel zonder steun van de oppositiepartijen: op cdH en CD&V na, die zich onthielden, stemden ze allemaal tegen. Het Brusselse stadscollege steunt de Brusselse regering dus in het doorvoeren van het SmartMove-plan, maar vraagt nadrukkelijk dat de slimme kilometerheffing er eentje is die rechtvaardig is en geen sociale impact heeft op gezinnen. De alternatieven voor de wagen moeten ook aanwezig zijn en dus zijn investeringen in het openbaar vervoer nodig. "Het is belangrijk dat de slimme kilometerheffing het fileprobleem oplost, want die heeft naast een economische kost vooral een kost op de levenskwaliteit. De vervuiling van de stadslucht is zeer hoog en die treft disproportioneel kwetsbare gezinnen en ouderen", vertelt Soetking Hoessen (Groen). Haar meerderheidspartner en mede-ondertekenaar van de motie, schepen Mohamed Ouriaghli, vraagt dat de Brusselse regering de dialoog met de sociale partners, maar ook met de andere gewest, voortzet. "Het probleem van de files vraagt een interfederaal akkoord. Overleg over een gemeenschappelijk model is essentieel", stelt hij. (Belga)

De motie van de oppositie haalde het niet, maar die van de meerderheidspartijen PS, one.brussels, Ecolo-Groen, DéFI werd wel goedgekeurd. Evenwel zonder steun van de oppositiepartijen: op cdH en CD&V na, die zich onthielden, stemden ze allemaal tegen. Het Brusselse stadscollege steunt de Brusselse regering dus in het doorvoeren van het SmartMove-plan, maar vraagt nadrukkelijk dat de slimme kilometerheffing er eentje is die rechtvaardig is en geen sociale impact heeft op gezinnen. De alternatieven voor de wagen moeten ook aanwezig zijn en dus zijn investeringen in het openbaar vervoer nodig. "Het is belangrijk dat de slimme kilometerheffing het fileprobleem oplost, want die heeft naast een economische kost vooral een kost op de levenskwaliteit. De vervuiling van de stadslucht is zeer hoog en die treft disproportioneel kwetsbare gezinnen en ouderen", vertelt Soetking Hoessen (Groen). Haar meerderheidspartner en mede-ondertekenaar van de motie, schepen Mohamed Ouriaghli, vraagt dat de Brusselse regering de dialoog met de sociale partners, maar ook met de andere gewest, voortzet. "Het probleem van de files vraagt een interfederaal akkoord. Overleg over een gemeenschappelijk model is essentieel", stelt hij. (Belga)