De maatregel moet de renovatie van sociale wooncomplexen versnellen. Minister van Huisvesting Céline Fremault (cdH) benadrukt dat de studie van de haalbaarheid van het gebruik van modulaire paviljoenen een vernieuwende oplossing is voor de hervestiging van sociale huurders bij het in fasen renoveren van grote sites zoals de Modelstad van Laken of het Peterbos in Anderlecht. De duurzame prefab-wooneenheden moeten voor de minister zorgen voor korte termijnen bij de bouw en de plaatsing. Het pilootproject moet de verschillende mogelijkheden van tijdelijke hervestiging onderzoeken in geprefabriceerde houten, verplaatsbare woningen. De sociale huurders kunnen dan tijdens de renovatie in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Minister Fremault wijst erop dat dergelijke projecten reeds in de Europese buurlanden gebruikt worden. (Belga)

De maatregel moet de renovatie van sociale wooncomplexen versnellen. Minister van Huisvesting Céline Fremault (cdH) benadrukt dat de studie van de haalbaarheid van het gebruik van modulaire paviljoenen een vernieuwende oplossing is voor de hervestiging van sociale huurders bij het in fasen renoveren van grote sites zoals de Modelstad van Laken of het Peterbos in Anderlecht. De duurzame prefab-wooneenheden moeten voor de minister zorgen voor korte termijnen bij de bouw en de plaatsing. Het pilootproject moet de verschillende mogelijkheden van tijdelijke hervestiging onderzoeken in geprefabriceerde houten, verplaatsbare woningen. De sociale huurders kunnen dan tijdens de renovatie in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Minister Fremault wijst erop dat dergelijke projecten reeds in de Europese buurlanden gebruikt worden. (Belga)