Het Brussels Gewest gaat de inning van boetes versnellen en geluidsoverschrijdingen door vliegtuigen niet meer tolereren. Het gewest is ook van plan nieuwe juridische procedures in te leiden, in het bijzonder tegen de ochtendvluchten. Voorts wordt de mogelijkheid bestudeerd om de geluidsnormen te verstrengen. De huidige normen werden in 1999 goedgekeurd. Minister Fremault neemt geen blad voor de mond tegenover de federale overheid. Ze viseert daarbij meer bepaald minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR). "Hoe lang zal het duren vooraleer premier Charles Michel beseft dat mevrouw Galant niet in staat is dit dossier succesvol af te ronden?", vraagt Fremault zich af. (Belga)

Het Brussels Gewest gaat de inning van boetes versnellen en geluidsoverschrijdingen door vliegtuigen niet meer tolereren. Het gewest is ook van plan nieuwe juridische procedures in te leiden, in het bijzonder tegen de ochtendvluchten. Voorts wordt de mogelijkheid bestudeerd om de geluidsnormen te verstrengen. De huidige normen werden in 1999 goedgekeurd. Minister Fremault neemt geen blad voor de mond tegenover de federale overheid. Ze viseert daarbij meer bepaald minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR). "Hoe lang zal het duren vooraleer premier Charles Michel beseft dat mevrouw Galant niet in staat is dit dossier succesvol af te ronden?", vraagt Fremault zich af. (Belga)