Die vertraging van Ecolo was de voornaamste verrassing. Nadat Open VLD tijdens de formatie voor oponthoud zorgde met de herhaalde vraag om MR mee in de Brusselse regering op te nemen, zorgt Ecolo voor vertraging wegens problemen bij het aanduiden van een staatssecretaris waarop de Franstalige groenen recht hebben.

De Algemene Vergadering van de Brusselse Ecolo verwierp rond 1 uur donderdagochtend de kandidatuur van Isabelle Pauthier, die meer dan 20 jaar directrice was van de Brusselse Franstalige stadsbeweging Arau en wier kandidatuur werd ondersteund door de co-voorzitters van Ecolo. Maar de leden van de Algemene Vergadering hadden problemen met haar visie op de ontwikkkeling van Brussel, of vonden dat ze als nieuwverkozene over de hoofden sprong van kandidaten met grotere ancienniteit. In het holst van de nacht, en tijdens een klaarblijkelijk emotionele zitting, kwam men op een vervanger uit: Barbara Trachte, die bevoegd wordt voor Economische Transitie en Onderzoek. Trachte zetelt al 10 jaar als verkozene van Ecolo.

Rudi Vervoort (PS) volgt zichzelf zoals verwacht op als minister-president.

De 39-jarige Elke Van den Brandt, die de regeringsonderhandelingen leidde namens Groen, wordt minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid.

Sven Gatz (Open VLD) was uittredend Vlaams minister van Cultuur. Hij wordt Brussels minister bevoegd voor Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Promotie van Meertaligheid.

Pascal Smet (one.brussels-SP.A) was minister in de Brusselse regering en wordt in de nieuwe ploeg staatssecretaris met een divers pakket aan bevoegdheden: Stedenbouw, Europese in Internationale Zaken, Buitenlandse Handel, en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

Aan Franstalige kant worden Alain Maron (Ecolo) en Bernard Clerfayt (DéFI) minister.

Maron is bevoegd voor Milieu en Klimaat, Sociale Integratie en Gezondheid.

Clerfayt, die ontslag neemt als burgemeester van Schaarbeek, wordt minister van Werk, Professionele Vorming, Digitalisering, Lokale Besturen en Kinderbijslag.

De 32-jarige Nawal Ben Hamou (PS) wordt staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

De regeringsploeg legt donderdag de eed af.

Die vertraging van Ecolo was de voornaamste verrassing. Nadat Open VLD tijdens de formatie voor oponthoud zorgde met de herhaalde vraag om MR mee in de Brusselse regering op te nemen, zorgt Ecolo voor vertraging wegens problemen bij het aanduiden van een staatssecretaris waarop de Franstalige groenen recht hebben.De Algemene Vergadering van de Brusselse Ecolo verwierp rond 1 uur donderdagochtend de kandidatuur van Isabelle Pauthier, die meer dan 20 jaar directrice was van de Brusselse Franstalige stadsbeweging Arau en wier kandidatuur werd ondersteund door de co-voorzitters van Ecolo. Maar de leden van de Algemene Vergadering hadden problemen met haar visie op de ontwikkkeling van Brussel, of vonden dat ze als nieuwverkozene over de hoofden sprong van kandidaten met grotere ancienniteit. In het holst van de nacht, en tijdens een klaarblijkelijk emotionele zitting, kwam men op een vervanger uit: Barbara Trachte, die bevoegd wordt voor Economische Transitie en Onderzoek. Trachte zetelt al 10 jaar als verkozene van Ecolo. Rudi Vervoort (PS) volgt zichzelf zoals verwacht op als minister-president. De 39-jarige Elke Van den Brandt, die de regeringsonderhandelingen leidde namens Groen, wordt minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid.Sven Gatz (Open VLD) was uittredend Vlaams minister van Cultuur. Hij wordt Brussels minister bevoegd voor Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Promotie van Meertaligheid.Pascal Smet (one.brussels-SP.A) was minister in de Brusselse regering en wordt in de nieuwe ploeg staatssecretaris met een divers pakket aan bevoegdheden: Stedenbouw, Europese in Internationale Zaken, Buitenlandse Handel, en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.Aan Franstalige kant worden Alain Maron (Ecolo) en Bernard Clerfayt (DéFI) minister.Maron is bevoegd voor Milieu en Klimaat, Sociale Integratie en Gezondheid.Clerfayt, die ontslag neemt als burgemeester van Schaarbeek, wordt minister van Werk, Professionele Vorming, Digitalisering, Lokale Besturen en Kinderbijslag. De 32-jarige Nawal Ben Hamou (PS) wordt staatssecretaris voor Gelijke Kansen.De regeringsploeg legt donderdag de eed af.