De regering benadrukt dat de sectoren die met deze premie worden gesteund, strategisch zijn omdat ze in belangrijke mate bijdragen tot de uitstraling en het imago van het Brussels Gewest als internationale hoofdstad. In deze sectoren konden de activiteiten nog niet worden hervat of worden ze nog sterk beïnvloed door de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze zijn de facto bijna tot stilstand gekomen.

Na overleg met de Brusselse sociale partners werd het toepassingsgebied uitgebreid met de sportzalen en werd het bedrag van de premie met een kwart verhoogd, aldus een mededeling van de Brusselse regering. Voor de goedkeuring in tweede lezing van het besluit, zullen die sociale partners in Brupartners - het overlegplatform van de Brusselse sociale partners - zich nog officieel over de documenten buigen.

Concreet bestaat deze steunregeling uit een variabele premie op basis van het aantal voltijdsequivalenten (VTE) in de onderneming en de omzetdaling die wordt opgetekend tussen de omzet van het laatste kwartaal van 2019 en die van het laatste kwartaal van 2020. De ondernemingen met een omzetverlies van 40% komen in aanmerking voor de Tetrapremie. Die wordt verhoogd voor ondernemingen die meer dan 60% van hun omzet hebben verloren.

De premies variëren volgens de sectoren: voor de reca-sector (restaurants en cafés), zijn toeleveranciers, de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector van 6.250 tot 45.000 euro; voor de sector van de toeristische logies van 6.250 tot 62.500 euro; en voor de discotheken van 75.000 tot 125.000 euro.

Een ondernemer kan voor maximum vijf vestigingen een premie aanvragen.

Brussel Economie en Werkgelegenheid staat in voor het beheer van de premies. De precieze voorwaarden en termijnen waarbinnen deze steun beschikbaar is, worden binnenkort meegedeeld.

'De actoren van onze economie, die zwaar te lijden heeft onder de gezondheidscrisis, rekenden op deze premie. Wij blijven hen steunen en we willen deze premie nu snel operationeel maken om een beetje zuurstof te kunnen geven aan de ondernemers in ons gewest die het erg nodig hebben', verklaart minister-president Rudi Vervoort. 'Hoewel ook in Brussel de vaccinatiecampagne opgestart is en we ons langzaam maar zeker een uitweg banen uit de coronapandemie, was het toch absoluut noodzakelijk om met deze premie nog nieuwe steunmaatregelen te treffen', vult minister van Financiën Sven Gatz aan. 'In totaal is het afgelopen jaar besloten tot meer dan 700 miljoen euro aan economische steun, wat verhoudingsgewijs een enorm bedrag is in vergelijking met de begroting van het Brussels Gewest', besluit staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte.

De Brusselse hotelsector is opgetogen over de premie, maar vraagt een snelle uitrol van de maatregel. De BHA wijst erop dat de premie niet meteen aangepast is aan de hotelsector gezien de duur van de crisis en de vaste kosten. Die vaste kosten lopen op tot 70.000 euro per maand voor een hotel met 100 kamers. De BHA roept de federale regering ook op om een specifiek reddings- en relanceplan uit te werken voor de hotelsector.

De regering benadrukt dat de sectoren die met deze premie worden gesteund, strategisch zijn omdat ze in belangrijke mate bijdragen tot de uitstraling en het imago van het Brussels Gewest als internationale hoofdstad. In deze sectoren konden de activiteiten nog niet worden hervat of worden ze nog sterk beïnvloed door de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze zijn de facto bijna tot stilstand gekomen. Na overleg met de Brusselse sociale partners werd het toepassingsgebied uitgebreid met de sportzalen en werd het bedrag van de premie met een kwart verhoogd, aldus een mededeling van de Brusselse regering. Voor de goedkeuring in tweede lezing van het besluit, zullen die sociale partners in Brupartners - het overlegplatform van de Brusselse sociale partners - zich nog officieel over de documenten buigen. Concreet bestaat deze steunregeling uit een variabele premie op basis van het aantal voltijdsequivalenten (VTE) in de onderneming en de omzetdaling die wordt opgetekend tussen de omzet van het laatste kwartaal van 2019 en die van het laatste kwartaal van 2020. De ondernemingen met een omzetverlies van 40% komen in aanmerking voor de Tetrapremie. Die wordt verhoogd voor ondernemingen die meer dan 60% van hun omzet hebben verloren. De premies variëren volgens de sectoren: voor de reca-sector (restaurants en cafés), zijn toeleveranciers, de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector van 6.250 tot 45.000 euro; voor de sector van de toeristische logies van 6.250 tot 62.500 euro; en voor de discotheken van 75.000 tot 125.000 euro.Een ondernemer kan voor maximum vijf vestigingen een premie aanvragen.Brussel Economie en Werkgelegenheid staat in voor het beheer van de premies. De precieze voorwaarden en termijnen waarbinnen deze steun beschikbaar is, worden binnenkort meegedeeld. 'De actoren van onze economie, die zwaar te lijden heeft onder de gezondheidscrisis, rekenden op deze premie. Wij blijven hen steunen en we willen deze premie nu snel operationeel maken om een beetje zuurstof te kunnen geven aan de ondernemers in ons gewest die het erg nodig hebben', verklaart minister-president Rudi Vervoort. 'Hoewel ook in Brussel de vaccinatiecampagne opgestart is en we ons langzaam maar zeker een uitweg banen uit de coronapandemie, was het toch absoluut noodzakelijk om met deze premie nog nieuwe steunmaatregelen te treffen', vult minister van Financiën Sven Gatz aan. 'In totaal is het afgelopen jaar besloten tot meer dan 700 miljoen euro aan economische steun, wat verhoudingsgewijs een enorm bedrag is in vergelijking met de begroting van het Brussels Gewest', besluit staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte. De Brusselse hotelsector is opgetogen over de premie, maar vraagt een snelle uitrol van de maatregel. De BHA wijst erop dat de premie niet meteen aangepast is aan de hotelsector gezien de duur van de crisis en de vaste kosten. Die vaste kosten lopen op tot 70.000 euro per maand voor een hotel met 100 kamers. De BHA roept de federale regering ook op om een specifiek reddings- en relanceplan uit te werken voor de hotelsector.