BeCircular is een gemeenschappelijk initiatief van Brussel Economie & Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel, hub.brussels en BeCircular, dat door de Brusselse regering reeds 160 projecten ondersteuning en financiering gekregen. Voor deze editie werden 96 dossiers ingediend door ondernemingen, zelfstandigen of verenigingen uit het Brussels economisch weefsel. Daarvan heeft de jury 38 projecten voor een totaalbudget van 2,9 miljoen geselecteerd, waaronder 9 nieuwe projecten voor lokale productie die goed waren voor 900.000 euro. Volgens ramingen zullen de subsidies die voor deze editie worden toegekend, binnen 3 jaar minstens 310 directe VTE's genereren. "Het is bijzonder bemoedigend om vast te stellen dat ondanks de bijzonder context van de gezondheidscrisis de projectoproep BeCircular een recordaantal kandidaten heeft aangetrokken. Dit toont nog maar eens aan dat steeds meer Brusselse economische actoren een circulaire logica willen opnemen in hun model. Brussel heeft een zeer groot potentieel en onze openbare instellingen moeten nog meer doen om de toegang hiertoe en het gebruik ervan door de ondernemers te stimuleren", stelt minister Maron. "Net Brussel speelt hierbij een centrale rol dankzij het afval dat als hulpbron ter beschikking wordt gesteld terwijl de Haven over locaties beschikt om het materiaal op te slaan en voor te bereiden voor hergebruik en Leefmilieu Brussel de ontwikkeling van expertise kan aanmoedigen, vergroten en verspreiden en de obstakels in de regelgeving kan wegnemen." "BeCircular is een van de instrumenten voor de economische transitie die de Brusselse regering tot stand brengt. De regering tracht in haar zoektocht naar meer duurzaamheid kleine en grote ondernemingen op sleeptouw te nemen en het is bijzonder interessant op te merken dat sommige grote winkelketens sinds korte tijd toetreden tot de kringloopeconomie, door meer bepaald de voorkeur te geven aan de functionaliteitseconomie en aldus eerder goederen te huren in plaats van ze te kopen en bezitten", verheugt staatssecretaris Trachte zich. (Belga)

BeCircular is een gemeenschappelijk initiatief van Brussel Economie & Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel, hub.brussels en BeCircular, dat door de Brusselse regering reeds 160 projecten ondersteuning en financiering gekregen. Voor deze editie werden 96 dossiers ingediend door ondernemingen, zelfstandigen of verenigingen uit het Brussels economisch weefsel. Daarvan heeft de jury 38 projecten voor een totaalbudget van 2,9 miljoen geselecteerd, waaronder 9 nieuwe projecten voor lokale productie die goed waren voor 900.000 euro. Volgens ramingen zullen de subsidies die voor deze editie worden toegekend, binnen 3 jaar minstens 310 directe VTE's genereren. "Het is bijzonder bemoedigend om vast te stellen dat ondanks de bijzonder context van de gezondheidscrisis de projectoproep BeCircular een recordaantal kandidaten heeft aangetrokken. Dit toont nog maar eens aan dat steeds meer Brusselse economische actoren een circulaire logica willen opnemen in hun model. Brussel heeft een zeer groot potentieel en onze openbare instellingen moeten nog meer doen om de toegang hiertoe en het gebruik ervan door de ondernemers te stimuleren", stelt minister Maron. "Net Brussel speelt hierbij een centrale rol dankzij het afval dat als hulpbron ter beschikking wordt gesteld terwijl de Haven over locaties beschikt om het materiaal op te slaan en voor te bereiden voor hergebruik en Leefmilieu Brussel de ontwikkeling van expertise kan aanmoedigen, vergroten en verspreiden en de obstakels in de regelgeving kan wegnemen." "BeCircular is een van de instrumenten voor de economische transitie die de Brusselse regering tot stand brengt. De regering tracht in haar zoektocht naar meer duurzaamheid kleine en grote ondernemingen op sleeptouw te nemen en het is bijzonder interessant op te merken dat sommige grote winkelketens sinds korte tijd toetreden tot de kringloopeconomie, door meer bepaald de voorkeur te geven aan de functionaliteitseconomie en aldus eerder goederen te huren in plaats van ze te kopen en bezitten", verheugt staatssecretaris Trachte zich. (Belga)