De uitbreiding van het gebruik van het CST komt er na onrust over de evolutie van de gezondheidstoestand in het Brusselse Gewest, onder meer als gevolg van de lage vaccinatiegraad. Enkel indien de cijfers spectaculair verbeteren in de komende weken, komt het systeem er niet.

Het gebruik van het CST in het Brussels Gewest is mogelijk door het akkoord dat de federale overheid en de deelstaten eerder deze week hebben gesloten en dat vandaag/donderdag ook groen licht heeft gekregen van het Overlegcomité. Concreet betekent het samenwerkingsakkoord dat de deelstaten vanaf oktober zelf zullen kunnen beslissen waar ze het CST voor zouden gebruiken. Maron benadrukte donderdag dat de uitbreiding van het bestaande samenwerkingsakkoord over het CST er op uitdrukkelijke vraag van de voltallige Brusselse regering is gekomen.

Minister Maron heeft de opdracht gekregen om twee ontwerpen van ordonnantie uit te werken, één dat het samenwerkingsakkoord bekrachtigt en een uitvoeringsordonnantie. Die ordonnantie maakt het mogelijk gebruik te maken van alle mogelijke toepassingen waarin het samenwerkingsakkoord voorziet.

Het precieze toepassingsgebied (sectoren, bijzondere voorwaarden, duurtijd) zal bij de goedkeuring van het voorontwerp van ordonnantie in eerste lezing definitief worden vastgelegd in het licht van de epidemiologische situatie en de vaccinatiegraad in het Brussels Gewest. Daarna verhuizen de teksten naar de Raad van State voor advies en na de definitieve goedkeuring door de regering naar het Brussels Parlement.

Maron hoopte dat heel die procedure tegen 1 oktober afgerond is. Intussen wordt er ook overleg gepleegd met de betrokken sectoren: horeca, evenementen en discotheken. Alain Maron benadrukte dat de Brusselse regering ervoor gekozen heeft om het CST niet op het openbaar vervoer of in voedingswinkels of supermarkten te gebruiken.

De Brusselse regering wijst er donderdag op dat het Covid Safe Ticket dient om de gezondheidssituatie onder controle te houden en bedoeld is om de volksgezondheid in verschillende situaties waarin mensen zich dichtbij elkaar bevinden in dezelfde ruimte, te beschermen. Het moet tegelijk de beperkingen die gepaard gaan met de andere voorzorgsmaatregelen, helpen te verminderen door onder meer de aanwezigheid van een groter aantal mensen mogelijk te maken. Deze maatregel moet vermijden dat de besmettingscijfers verergeren en er als gevolg daarvan nog beperkendere maatregelen genomen zouden moeten worden. Dat zou immers de vrijheden van de burgers in de weg staan en nefast zijn voor de economie. Een dergelijke uitzonderlijke maatregel kan maar worden opgelegd zolang de gezondheidssituatie het vereist, luidt het nog.

Bart Somers: 'Geen nood aan uitbreiding coronapas in Vlaanderen'

De Vlaamse regering is niet meteen van plan om het gebruik van het Covid Safe Ticket voor heel Vlaanderen uit te breiden. Dat zegt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). 'We hebben een onwaarschijnlijk hoge vaccinatiegraad. Onze filosofie is dat we de mensen nu een zo normaal mogelijk leven moeten geven.'

De federale overheid en de deelstaten keurden dinsdagavond een samenwerkingsakkoord goed dat een breder gebruik van het Covid Safe Ticket - dat nu gebruikt wordt voor grote evenementen - mogelijk moet maken. Concreet betekent dat dat de deelstaten vanaf oktober zelf zullen kunnen beslissen waar ze het CST voor zouden gebruiken. Brussel zou de 'coronapas' vanaf 1 oktober bijvoorbeeld al willen inzetten in onder meer de horeca.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) heeft alle begrip voor een mogelijke uitbreiding van het systeem in de hoofdstad, omdat de vaccinatiegraad in het Brussels gewest een stuk lager ligt dan in de andere regio's. In Vlaanderen is die noodzaak er echter niet, zegt hij aan Belga. 'We hebben met Vlaanderen enorm ingezet op de vaccinatiecampagne en hebben nu een onwaarschijnlijk hoge vaccinatiegraad. Daar mogen we trots op zijn. Onze filosofie is dat nu we daarin geslaagd zijn, we de mensen een zo normaal mogelijk leven moeten kunnen geven. Aan een 'pasjesmaatschappij' is in Vlaanderen geen nood.'

Volgens Somers zit de Vlaamse regering daarover op één lijn. Het Covid Safe Ticket werd afgelopen zomer in het leven geroepen om massa-evenementen te kunnen organiseren. Mensen kunnen daarmee aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19, een negatieve coronatest hebben afgelegd of recent hersteld zijn van het virus, waardoor het evenement zonder verplichte mondmaskers of afstandsregels kan plaatsvinden.

Vlaanderen denkt na over coronapas in steden en gemeenten

Ook Vlaanderen bekijkt hoe de uitbreiding van het Covid Safe Ticket vorm kan krijgen. De verschillende regeringen van het land hevelden de verantwoordelijkheid dinsdag over naar de deelstaten, vooral om de situatie in Brussel het hoofd te bieden. 'Als de verschillen tussen de gemeenten verder uit elkaar lopen, kan het een interessante piste zijn om de gemeenten meer autonomie te geven', zegt Katrien Schryvers van CD&V.

Vanaf 1 oktober kunnen de deelstaten beslissen om het Covid Safe Ticket ook op te leggen in bijvoorbeeld, horeca, sportclubs of culturele ruimtes. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zijn verschillende gemeenten vragende partij om zelf lokaal strengere maatregelen te kunnen nemen. "Het is eerst en vooral belangrijk om te zeggen dat Vlaanderen een heel hoge vaccinatiegraad heeft, wat de noodzaak bij ons minder groot maakt dan in bijvoorbeeld Brussel", zegt Katrien Schryvers. "Maar stel dat de besmettingscijfers weer omhoog gaan, en er grote verschillen opduiken tussen de gemeenten, kan het een interessante piste zijn om hen de autonomie te geven om maatregelen te nemen. Ook de vaccinatiegraad kan daarin een rol spelen. We zien toch nog een aantal gemeenten met een percentage onder de 70."

Schryvers krijgt alvast de steun van Hannes Anaf (Vooruit). "De situatie in Vlaanderen is niet overal dezelfde en met de invoering van het Covid Safe Ticket in Brussel, riskeren gemeenten in de rand slachtoffer te worden van niet-gevaccineerde personen die daar zichzelf en anderen in gevaar gaan brengen", zegt hij. "Een one size fits all-beleid volstaat in zo'n geval niet. Nu de federale regering regionale verschillen in het coronabeleid mogelijk gemaakt heeft, moeten we die maximaal benutten."

Open Vld is terughoudender. "Ik ben altijd een koele minnaar van het Covid Safe Ticket geweest, omdat ik ervan uitging dat we wel tot een voldoende vaccinatiegraad zouden komen", zegt fractieleider Willem-Frederik Schiltz. "Het is nu afwachten wat de cijfers zullen doen. Als blijkt dat er toch moet ingegrepen worden, denk ik dat de gemeenten een goede bondgenoot kunnen zijn."

Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt daarnaast om ook een Covid Safe Ticket te vragen aan bezoekers van ziekenhuizen of woonzorgcentra. "Er zal advies worden gevraagd aan de taskforce zorg", reageert het kabinet van Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V). "Voor de zorgsector kan het vrijwillige gebruik van het ticket interessant zijn. Vlaanderen doet het zeer goed qua vaccinatiegraad, een verplicht gebruik is daarom minder nodig."

De uitbreiding van het gebruik van het CST komt er na onrust over de evolutie van de gezondheidstoestand in het Brusselse Gewest, onder meer als gevolg van de lage vaccinatiegraad. Enkel indien de cijfers spectaculair verbeteren in de komende weken, komt het systeem er niet. Het gebruik van het CST in het Brussels Gewest is mogelijk door het akkoord dat de federale overheid en de deelstaten eerder deze week hebben gesloten en dat vandaag/donderdag ook groen licht heeft gekregen van het Overlegcomité. Concreet betekent het samenwerkingsakkoord dat de deelstaten vanaf oktober zelf zullen kunnen beslissen waar ze het CST voor zouden gebruiken. Maron benadrukte donderdag dat de uitbreiding van het bestaande samenwerkingsakkoord over het CST er op uitdrukkelijke vraag van de voltallige Brusselse regering is gekomen. Minister Maron heeft de opdracht gekregen om twee ontwerpen van ordonnantie uit te werken, één dat het samenwerkingsakkoord bekrachtigt en een uitvoeringsordonnantie. Die ordonnantie maakt het mogelijk gebruik te maken van alle mogelijke toepassingen waarin het samenwerkingsakkoord voorziet. Het precieze toepassingsgebied (sectoren, bijzondere voorwaarden, duurtijd) zal bij de goedkeuring van het voorontwerp van ordonnantie in eerste lezing definitief worden vastgelegd in het licht van de epidemiologische situatie en de vaccinatiegraad in het Brussels Gewest. Daarna verhuizen de teksten naar de Raad van State voor advies en na de definitieve goedkeuring door de regering naar het Brussels Parlement. Maron hoopte dat heel die procedure tegen 1 oktober afgerond is. Intussen wordt er ook overleg gepleegd met de betrokken sectoren: horeca, evenementen en discotheken. Alain Maron benadrukte dat de Brusselse regering ervoor gekozen heeft om het CST niet op het openbaar vervoer of in voedingswinkels of supermarkten te gebruiken. De Brusselse regering wijst er donderdag op dat het Covid Safe Ticket dient om de gezondheidssituatie onder controle te houden en bedoeld is om de volksgezondheid in verschillende situaties waarin mensen zich dichtbij elkaar bevinden in dezelfde ruimte, te beschermen. Het moet tegelijk de beperkingen die gepaard gaan met de andere voorzorgsmaatregelen, helpen te verminderen door onder meer de aanwezigheid van een groter aantal mensen mogelijk te maken. Deze maatregel moet vermijden dat de besmettingscijfers verergeren en er als gevolg daarvan nog beperkendere maatregelen genomen zouden moeten worden. Dat zou immers de vrijheden van de burgers in de weg staan en nefast zijn voor de economie. Een dergelijke uitzonderlijke maatregel kan maar worden opgelegd zolang de gezondheidssituatie het vereist, luidt het nog.De Vlaamse regering is niet meteen van plan om het gebruik van het Covid Safe Ticket voor heel Vlaanderen uit te breiden. Dat zegt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). 'We hebben een onwaarschijnlijk hoge vaccinatiegraad. Onze filosofie is dat we de mensen nu een zo normaal mogelijk leven moeten geven.'De federale overheid en de deelstaten keurden dinsdagavond een samenwerkingsakkoord goed dat een breder gebruik van het Covid Safe Ticket - dat nu gebruikt wordt voor grote evenementen - mogelijk moet maken. Concreet betekent dat dat de deelstaten vanaf oktober zelf zullen kunnen beslissen waar ze het CST voor zouden gebruiken. Brussel zou de 'coronapas' vanaf 1 oktober bijvoorbeeld al willen inzetten in onder meer de horeca. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) heeft alle begrip voor een mogelijke uitbreiding van het systeem in de hoofdstad, omdat de vaccinatiegraad in het Brussels gewest een stuk lager ligt dan in de andere regio's. In Vlaanderen is die noodzaak er echter niet, zegt hij aan Belga. 'We hebben met Vlaanderen enorm ingezet op de vaccinatiecampagne en hebben nu een onwaarschijnlijk hoge vaccinatiegraad. Daar mogen we trots op zijn. Onze filosofie is dat nu we daarin geslaagd zijn, we de mensen een zo normaal mogelijk leven moeten kunnen geven. Aan een 'pasjesmaatschappij' is in Vlaanderen geen nood.' Volgens Somers zit de Vlaamse regering daarover op één lijn. Het Covid Safe Ticket werd afgelopen zomer in het leven geroepen om massa-evenementen te kunnen organiseren. Mensen kunnen daarmee aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn tegen COVID-19, een negatieve coronatest hebben afgelegd of recent hersteld zijn van het virus, waardoor het evenement zonder verplichte mondmaskers of afstandsregels kan plaatsvinden. Ook Vlaanderen bekijkt hoe de uitbreiding van het Covid Safe Ticket vorm kan krijgen. De verschillende regeringen van het land hevelden de verantwoordelijkheid dinsdag over naar de deelstaten, vooral om de situatie in Brussel het hoofd te bieden. 'Als de verschillen tussen de gemeenten verder uit elkaar lopen, kan het een interessante piste zijn om de gemeenten meer autonomie te geven', zegt Katrien Schryvers van CD&V.Vanaf 1 oktober kunnen de deelstaten beslissen om het Covid Safe Ticket ook op te leggen in bijvoorbeeld, horeca, sportclubs of culturele ruimtes. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zijn verschillende gemeenten vragende partij om zelf lokaal strengere maatregelen te kunnen nemen. "Het is eerst en vooral belangrijk om te zeggen dat Vlaanderen een heel hoge vaccinatiegraad heeft, wat de noodzaak bij ons minder groot maakt dan in bijvoorbeeld Brussel", zegt Katrien Schryvers. "Maar stel dat de besmettingscijfers weer omhoog gaan, en er grote verschillen opduiken tussen de gemeenten, kan het een interessante piste zijn om hen de autonomie te geven om maatregelen te nemen. Ook de vaccinatiegraad kan daarin een rol spelen. We zien toch nog een aantal gemeenten met een percentage onder de 70." Schryvers krijgt alvast de steun van Hannes Anaf (Vooruit). "De situatie in Vlaanderen is niet overal dezelfde en met de invoering van het Covid Safe Ticket in Brussel, riskeren gemeenten in de rand slachtoffer te worden van niet-gevaccineerde personen die daar zichzelf en anderen in gevaar gaan brengen", zegt hij. "Een one size fits all-beleid volstaat in zo'n geval niet. Nu de federale regering regionale verschillen in het coronabeleid mogelijk gemaakt heeft, moeten we die maximaal benutten." Open Vld is terughoudender. "Ik ben altijd een koele minnaar van het Covid Safe Ticket geweest, omdat ik ervan uitging dat we wel tot een voldoende vaccinatiegraad zouden komen", zegt fractieleider Willem-Frederik Schiltz. "Het is nu afwachten wat de cijfers zullen doen. Als blijkt dat er toch moet ingegrepen worden, denk ik dat de gemeenten een goede bondgenoot kunnen zijn." Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt daarnaast om ook een Covid Safe Ticket te vragen aan bezoekers van ziekenhuizen of woonzorgcentra. "Er zal advies worden gevraagd aan de taskforce zorg", reageert het kabinet van Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V). "Voor de zorgsector kan het vrijwillige gebruik van het ticket interessant zijn. Vlaanderen doet het zeer goed qua vaccinatiegraad, een verplicht gebruik is daarom minder nodig."