Volgens de Koning Boudewijnstichting kampt één op de vier Brusselse huishoudens met waterarmoede. Om daar een oplossing voor te vinden, richtte Maron aan het begin van de legislatuur een werkgroep 'waterarmoede' op. Een aantal aanbevelingen is nu opgenomen in een ontwerpordonnantie, kondigt de Ecolo-minister aan. Het gaat onder meer om een verbod op waterafsluitingen bij huishoudens, "omdat de toegang tot drinkwater een fundamenteel recht is", aldus Maron. Dat verbod gaat wel gepaard met maatregelen om wanbetaling te voorkomen, klinkt het in een communiqué. Daarnaast zal ieder huishouden dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming automatisch een jaarlijkse sociale tegemoetkoming in de waterprijs krijgen op 1 januari. Huishoudens die het moeilijk hebben om hun waterfactuur te betalen zullen dan weer een afbetalingsplan kunnen aanvragen, met een termijn tot 18 maanden. Tot slot keert Brussel ook terug naar de lineaire tarifering van het drinkwater. In 2006 voerde de hoofdstad een vorm van progressieve tarifering in, waarbij de waterprijs steeg met het totale verbruikte volume per persoon en er dus rekening werd gehouden met de gezinsgrootte, maar die maatregel heeft zijn sociale en ecologische doelstellingen niet bereikt, aldus Maron. De tekst moet nu naar de Raad van State voor advies, waarna ze nog een parlementair traject moet doorlopen. De regering wil de maatregelen op 1 januari 2022 in werking laten treden. De raad van bestuur van de Brusselse drinkwatermaatschappij Vivaqua kondigde pas gisteren aan de bevriezing van de indexering stop te zetten, waardoor de factuur volgend jaar met 15 procent zou stijgen. De maatschappij wil daarmee kunnen investeren in het waternet zonder haar financiële stabiliteit in het gedrang te brengen. (Belga)

Volgens de Koning Boudewijnstichting kampt één op de vier Brusselse huishoudens met waterarmoede. Om daar een oplossing voor te vinden, richtte Maron aan het begin van de legislatuur een werkgroep 'waterarmoede' op. Een aantal aanbevelingen is nu opgenomen in een ontwerpordonnantie, kondigt de Ecolo-minister aan. Het gaat onder meer om een verbod op waterafsluitingen bij huishoudens, "omdat de toegang tot drinkwater een fundamenteel recht is", aldus Maron. Dat verbod gaat wel gepaard met maatregelen om wanbetaling te voorkomen, klinkt het in een communiqué. Daarnaast zal ieder huishouden dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming automatisch een jaarlijkse sociale tegemoetkoming in de waterprijs krijgen op 1 januari. Huishoudens die het moeilijk hebben om hun waterfactuur te betalen zullen dan weer een afbetalingsplan kunnen aanvragen, met een termijn tot 18 maanden. Tot slot keert Brussel ook terug naar de lineaire tarifering van het drinkwater. In 2006 voerde de hoofdstad een vorm van progressieve tarifering in, waarbij de waterprijs steeg met het totale verbruikte volume per persoon en er dus rekening werd gehouden met de gezinsgrootte, maar die maatregel heeft zijn sociale en ecologische doelstellingen niet bereikt, aldus Maron. De tekst moet nu naar de Raad van State voor advies, waarna ze nog een parlementair traject moet doorlopen. De regering wil de maatregelen op 1 januari 2022 in werking laten treden. De raad van bestuur van de Brusselse drinkwatermaatschappij Vivaqua kondigde pas gisteren aan de bevriezing van de indexering stop te zetten, waardoor de factuur volgend jaar met 15 procent zou stijgen. De maatschappij wil daarmee kunnen investeren in het waternet zonder haar financiële stabiliteit in het gedrang te brengen. (Belga)