De regering moest zich uitspreken over een beroep van het consortium CAFASSO, dat het project toegewezen gekregen had, tegen de beslissing van het milieucollege van 11 december 2015 over haar aanvraag voor een milieuvergunning. Na een onderzoek dat enkele maanden in beslag nam, oordeelde de regering dat het beroep ontvankelijk en gegrond was. Leefmilieu Brussel had op 25 juni 2015 reeds een milieuvergunning afgeleverd. Daartegen waren drie omwonenden met succes in beroep gegaan bij het milieucollege van de stad Brussel, die de vergunning op 11 december weigerde. Daarop stapte de uitbater dan naar de Brusselse regering, die dus donderdag uiteindelijk de milieuvergunning afgeleverd. De Brusselse regering diende zich ook uit te spreken over een tweede beroep, tegen het verzoek om te kunnen afwijken van de ordonnantie Natuurbehoud met betrekking tot de bescherming van bepaalde soorten van flora en fauna tijdens de werken. Leefmilieu Brussel had dergelijke afwijking toegestaan op 8 mei 2015, op 31 augustus bevestigd door het milieucollege. De Brusselse regering heeft beide beslissingen nu bevestigd en heeft beslist om bijkomende voorwaarden op te leggen opdat de flora en fauna die door de ordonnantie beschermd worden, niet worden aangetast tijdens de werken. De Brusselse regering leverde op 23 december 2016 reeds een stedenbouwkundige vergunning af voor de megagevangenis. (Belga)

De regering moest zich uitspreken over een beroep van het consortium CAFASSO, dat het project toegewezen gekregen had, tegen de beslissing van het milieucollege van 11 december 2015 over haar aanvraag voor een milieuvergunning. Na een onderzoek dat enkele maanden in beslag nam, oordeelde de regering dat het beroep ontvankelijk en gegrond was. Leefmilieu Brussel had op 25 juni 2015 reeds een milieuvergunning afgeleverd. Daartegen waren drie omwonenden met succes in beroep gegaan bij het milieucollege van de stad Brussel, die de vergunning op 11 december weigerde. Daarop stapte de uitbater dan naar de Brusselse regering, die dus donderdag uiteindelijk de milieuvergunning afgeleverd. De Brusselse regering diende zich ook uit te spreken over een tweede beroep, tegen het verzoek om te kunnen afwijken van de ordonnantie Natuurbehoud met betrekking tot de bescherming van bepaalde soorten van flora en fauna tijdens de werken. Leefmilieu Brussel had dergelijke afwijking toegestaan op 8 mei 2015, op 31 augustus bevestigd door het milieucollege. De Brusselse regering heeft beide beslissingen nu bevestigd en heeft beslist om bijkomende voorwaarden op te leggen opdat de flora en fauna die door de ordonnantie beschermd worden, niet worden aangetast tijdens de werken. De Brusselse regering leverde op 23 december 2016 reeds een stedenbouwkundige vergunning af voor de megagevangenis. (Belga)