De site lijkt wel een grote vijver, want ze staat sinds enkele jaren onder water, nadat bij de uitvoering van een eerste reeks werken de grondwaterlaag was geraakt. Daardoor werd de plek, die zich uitstrekt van het cultureel centrum "Brass" tot het beschermde gebouw dat bekend is onder de naam "Le Métropole", in de volksmond al snel omgedoopt tot het "Moeras van Wiels". De gemeente Vorst en de bevolking stelde zich de afgelopen jaren de vraag welke bestemming de percelen zouden krijgen, met de aankoop van de percelen door het gewest kan er nu aan een concrete invulling gewerkt worden. In het kader van het Brusselse relance- en herontwikkelingsplan werd besloten om extra middelen te injecteren voor de aankoop van de site. Binnen het gewestelijk project wordt een groot deel van het "Moeras van Wiels" behouden en mogelijk gebruikt als openluchtstormbekken. Leefmilieu Brussel zal een aanpalende groene ruimte ontwikkelen die bestemd is voor de buurtbewoners en Citydev.brussels gaat er 70 tot 80 middenklasse- en/of sociale woningen ontwikkelen. (Belga)

De site lijkt wel een grote vijver, want ze staat sinds enkele jaren onder water, nadat bij de uitvoering van een eerste reeks werken de grondwaterlaag was geraakt. Daardoor werd de plek, die zich uitstrekt van het cultureel centrum "Brass" tot het beschermde gebouw dat bekend is onder de naam "Le Métropole", in de volksmond al snel omgedoopt tot het "Moeras van Wiels". De gemeente Vorst en de bevolking stelde zich de afgelopen jaren de vraag welke bestemming de percelen zouden krijgen, met de aankoop van de percelen door het gewest kan er nu aan een concrete invulling gewerkt worden. In het kader van het Brusselse relance- en herontwikkelingsplan werd besloten om extra middelen te injecteren voor de aankoop van de site. Binnen het gewestelijk project wordt een groot deel van het "Moeras van Wiels" behouden en mogelijk gebruikt als openluchtstormbekken. Leefmilieu Brussel zal een aanpalende groene ruimte ontwikkelen die bestemd is voor de buurtbewoners en Citydev.brussels gaat er 70 tot 80 middenklasse- en/of sociale woningen ontwikkelen. (Belga)