Het Brussels Gewest biedt al maandenlang tijdelijk onderdak aan 447 transitmigranten, van wie er 327 zijn ondergebracht in een voorziening in Schaarbeek, zegt Vervoort in een persbericht. De andere 120 migranten krijgen sinds maart 2020 opvang in een hotel. Maar de regering zoekt al een tijdje naar een duurzame oplossing voor de transitmigranten op Brussels grondgebied. Begin december zette de ministerraad het licht op groen voor de aankoop van een gebouwencomplex aan de Bourgetlaan in Haren, waar plaats is voor 400 bedden en een aantal ondersteunende diensten, zoals het OCMW van Brussel. De akte werd vandaag ondertekend. Het nieuwe centrum zou eind 2022 operationeel moeten zijn. Ook de opvang in Schaarbeek blijft bestaan. Intussen wordt de noodopvang voor transmigranten zonder onderdak verlengd, zodat de vzw BXL Refugees de mensen op hotel kan blijven opvangen. "Het is niet meer dan gerechtvaardigd om mensen in een precaire situatie op te vangen, zeker tijdens een pandemie die blijft aanhouden, hoewel dit een federale bevoegdheid is", zegt Vervoort. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) reageert misnoegd. Hij spreekt van een "bijzonder ondoordachte beslissing" van het Brussels Gewest. "Calais verplaatsen naar onze hoofdstad, begrijpen wie begrijpen kan", tweet hij. (Belga)

Het Brussels Gewest biedt al maandenlang tijdelijk onderdak aan 447 transitmigranten, van wie er 327 zijn ondergebracht in een voorziening in Schaarbeek, zegt Vervoort in een persbericht. De andere 120 migranten krijgen sinds maart 2020 opvang in een hotel. Maar de regering zoekt al een tijdje naar een duurzame oplossing voor de transitmigranten op Brussels grondgebied. Begin december zette de ministerraad het licht op groen voor de aankoop van een gebouwencomplex aan de Bourgetlaan in Haren, waar plaats is voor 400 bedden en een aantal ondersteunende diensten, zoals het OCMW van Brussel. De akte werd vandaag ondertekend. Het nieuwe centrum zou eind 2022 operationeel moeten zijn. Ook de opvang in Schaarbeek blijft bestaan. Intussen wordt de noodopvang voor transmigranten zonder onderdak verlengd, zodat de vzw BXL Refugees de mensen op hotel kan blijven opvangen. "Het is niet meer dan gerechtvaardigd om mensen in een precaire situatie op te vangen, zeker tijdens een pandemie die blijft aanhouden, hoewel dit een federale bevoegdheid is", zegt Vervoort. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) reageert misnoegd. Hij spreekt van een "bijzonder ondoordachte beslissing" van het Brussels Gewest. "Calais verplaatsen naar onze hoofdstad, begrijpen wie begrijpen kan", tweet hij. (Belga)