In de definitieve versie is extra aandacht besteed aan de verkeersveiligheid. Zo heeft de regering met 'vision zero' de ambitie om tegen 2030 geen verkeersdoden of -gewonden meer te hebben. Ook de timing voor de aanpak van de zwarte punten wordt verscherpt. De regering verwacht ook veel van het MaaS (Mobility as a Service) waarin alle vervoersmodi opgenomen zijn en geïntegreerde tickets aangeboden kunnen worden.

Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels) reageert fier: 'Good Move is het resultaat van een enorm co-constructieproces. Ik ben fier op het resultaat en op de manier waarop het tot stand kwam. In de vorige regering was ik initiatiefnemer en begeleidde ik het proces en nu zal ik erover waken dat Good Move correct zal worden uitgevoerd. Elke plan van heraanleg van publieke ruimte, in heel Brussel, zal ik aftoetsen aan de architecturale kwaliteit én aan de principes van Good Move. Ik neem dus de rol van 'Quality Controller' van de uitvoering van het plan op mij voortaan.'

Good Move is de opvolger van Iris 2, en legt de grote beleidslijnen vast op vlak van mobiliteit. Het proces startte in oktober 2016 op initiatief van toenmalig minister van Mobiliteit Pascal Smet (one.brussels). Het nieuwe mobiliteitsplan is het resultaat van een co-constructieproces waaraan de meeste Brusselse en Belgische spelers uit zowel de overheids- als de privésector deelnamen.

Dit proces resulteerde in een gedetailleerd plan dat op 4 april 2019 een eerste keer werd goedgekeurd door de vorige Brusselse regering. Het plan werd nadien voorgelegd aan de bevolking tijdens het openbaar onderzoek dat liep van 17 juni tot 17 oktober 2019.

Naast de 19 gemeentes, namen maar liefst 8.000 mensen deel aan de online enquête. Ook honderden organisaties en verenigingen stuurden hun opmerkingen door. De algemene principes van Good Move werden door een overweldigende meerderheid ondersteund. Op basis van die adviezen werkte de Brusselse regering aan een definitieve versie van het mobiliteitsplan, dat donderdag definitief werd goedgekeurd. Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) kondigde fier aan dat Good Move door de Europese Commissie genomineerd werd voor de Award voor Duurzame Stedelijke Mobiliteitsplanning. Eind maart moet duidelijk zijn of het Brussels Gewest het heeft gehaald van de twee andere genomineerden.

In de definitieve versie is extra aandacht besteed aan de verkeersveiligheid. Zo heeft de regering met 'vision zero' de ambitie om tegen 2030 geen verkeersdoden of -gewonden meer te hebben. Ook de timing voor de aanpak van de zwarte punten wordt verscherpt. De regering verwacht ook veel van het MaaS (Mobility as a Service) waarin alle vervoersmodi opgenomen zijn en geïntegreerde tickets aangeboden kunnen worden. Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels) reageert fier: 'Good Move is het resultaat van een enorm co-constructieproces. Ik ben fier op het resultaat en op de manier waarop het tot stand kwam. In de vorige regering was ik initiatiefnemer en begeleidde ik het proces en nu zal ik erover waken dat Good Move correct zal worden uitgevoerd. Elke plan van heraanleg van publieke ruimte, in heel Brussel, zal ik aftoetsen aan de architecturale kwaliteit én aan de principes van Good Move. Ik neem dus de rol van 'Quality Controller' van de uitvoering van het plan op mij voortaan.' Good Move is de opvolger van Iris 2, en legt de grote beleidslijnen vast op vlak van mobiliteit. Het proces startte in oktober 2016 op initiatief van toenmalig minister van Mobiliteit Pascal Smet (one.brussels). Het nieuwe mobiliteitsplan is het resultaat van een co-constructieproces waaraan de meeste Brusselse en Belgische spelers uit zowel de overheids- als de privésector deelnamen. Dit proces resulteerde in een gedetailleerd plan dat op 4 april 2019 een eerste keer werd goedgekeurd door de vorige Brusselse regering. Het plan werd nadien voorgelegd aan de bevolking tijdens het openbaar onderzoek dat liep van 17 juni tot 17 oktober 2019. Naast de 19 gemeentes, namen maar liefst 8.000 mensen deel aan de online enquête. Ook honderden organisaties en verenigingen stuurden hun opmerkingen door. De algemene principes van Good Move werden door een overweldigende meerderheid ondersteund. Op basis van die adviezen werkte de Brusselse regering aan een definitieve versie van het mobiliteitsplan, dat donderdag definitief werd goedgekeurd. Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) kondigde fier aan dat Good Move door de Europese Commissie genomineerd werd voor de Award voor Duurzame Stedelijke Mobiliteitsplanning. Eind maart moet duidelijk zijn of het Brussels Gewest het heeft gehaald van de twee andere genomineerden.