In het nieuwe beheerscontract krijgt de haven een belangrijke transportfunctie binnen de stedelijke distributie. Zo wordt een proefproject gelanceerd voor een duurzaam stedelijk distributieplatform met de steun van de Europese Unie. Het Brussels gewest wil bereiken dat de haven over 54,5 hectare bijkomende gronden beschikt op de site Schaarbeek-Vorming. "Met dit beheerscontract zetten we de bevoorradingsfunctie van de Haven van Brussel nadrukkelijk in de verf", zegt minister van Haven van Brussel Brigitte Grouwels. "De stad bevoorraden via de waterweg is een uiterst duurzame wijze van transport." Een studie heeft uitgewezen dat er dankzij de haven van Brussel dagelijks ongeveer 2.000 vrachtwagens minder rondrijden in Brussel. In totaal wordt 5 miljoen euro vrijgemaakt door het Brussels gewest voor het programma van stedelijke integratie door de Haven van Brussel. Een van de grote projecten daarrond is de passagiersterminal die tegen 2015 klaar moet zijn. De terminal komt er in Neder-Over-Heembeek ter hoogte van de Meudon-paviljoenen. De totale kostprijs ervan bedraagt 4,5 miljoen euro, waarvan het Brussels gewest een derde betaalt. Als ook het havenbestuur en de vakbonden hun fiat geven, wordt het beheerscontract definitief goedgekeurd. (KAV)

In het nieuwe beheerscontract krijgt de haven een belangrijke transportfunctie binnen de stedelijke distributie. Zo wordt een proefproject gelanceerd voor een duurzaam stedelijk distributieplatform met de steun van de Europese Unie. Het Brussels gewest wil bereiken dat de haven over 54,5 hectare bijkomende gronden beschikt op de site Schaarbeek-Vorming. "Met dit beheerscontract zetten we de bevoorradingsfunctie van de Haven van Brussel nadrukkelijk in de verf", zegt minister van Haven van Brussel Brigitte Grouwels. "De stad bevoorraden via de waterweg is een uiterst duurzame wijze van transport." Een studie heeft uitgewezen dat er dankzij de haven van Brussel dagelijks ongeveer 2.000 vrachtwagens minder rondrijden in Brussel. In totaal wordt 5 miljoen euro vrijgemaakt door het Brussels gewest voor het programma van stedelijke integratie door de Haven van Brussel. Een van de grote projecten daarrond is de passagiersterminal die tegen 2015 klaar moet zijn. De terminal komt er in Neder-Over-Heembeek ter hoogte van de Meudon-paviljoenen. De totale kostprijs ervan bedraagt 4,5 miljoen euro, waarvan het Brussels gewest een derde betaalt. Als ook het havenbestuur en de vakbonden hun fiat geven, wordt het beheerscontract definitief goedgekeurd. (KAV)