De plannen voor de heraanleg werden destijds goedgekeurd door de Brusselse regering. Maar het onderwerp werd weer actueel door het aanhoudend protest van de buurtbewoners. Verschillende leden van de Brusselse regering trokken de voorbije zomer de plannen opnieuw in twijfel. Het al dan niet verdwijnen van de kasseien en de oude platanen kwam zo opnieuw op de regeringstafel terecht. Na afloop van de ministerraad gaven verschillende regeringsleden, zowel voor- als tegenstanders, aan dat voor een aanpassing een nieuwe stedenbouwkundige vergunning nodig was. Bijgevolg was consensus nodig om terug te komen op de regeringsbeslissing waarmee destijds de vergunning toegekend werd. Volgens minister-president Charles Picqué (PS), Grouwels en andere regeringsleden werd die consensus niet gevonden. Grouwels gaf nog aan dat haar diensten onderzocht hebben of de plannen gewijzigd konden worden binnen de huidige vergunning. Dat bleek niet mogelijk te zijn. In een mededeling achteraf wijst ze nogmaals op wat voor haar de pluspunten van heraanleg zijn. De oude bomen worden vervangen en een betonnen rijvak is duurzamer en goedkoper in onderhoud. "Dit project werd ontworpen op maat van de buurtbewoners en ik wil in hun belang zo snel mogelijk van start gaan." Eind 2013 zouden de werken afgerond moeten zijn. (JDE)

De plannen voor de heraanleg werden destijds goedgekeurd door de Brusselse regering. Maar het onderwerp werd weer actueel door het aanhoudend protest van de buurtbewoners. Verschillende leden van de Brusselse regering trokken de voorbije zomer de plannen opnieuw in twijfel. Het al dan niet verdwijnen van de kasseien en de oude platanen kwam zo opnieuw op de regeringstafel terecht. Na afloop van de ministerraad gaven verschillende regeringsleden, zowel voor- als tegenstanders, aan dat voor een aanpassing een nieuwe stedenbouwkundige vergunning nodig was. Bijgevolg was consensus nodig om terug te komen op de regeringsbeslissing waarmee destijds de vergunning toegekend werd. Volgens minister-president Charles Picqué (PS), Grouwels en andere regeringsleden werd die consensus niet gevonden. Grouwels gaf nog aan dat haar diensten onderzocht hebben of de plannen gewijzigd konden worden binnen de huidige vergunning. Dat bleek niet mogelijk te zijn. In een mededeling achteraf wijst ze nogmaals op wat voor haar de pluspunten van heraanleg zijn. De oude bomen worden vervangen en een betonnen rijvak is duurzamer en goedkoper in onderhoud. "Dit project werd ontworpen op maat van de buurtbewoners en ik wil in hun belang zo snel mogelijk van start gaan." Eind 2013 zouden de werken afgerond moeten zijn. (JDE)