"In uiterst moeilijke omstandigheden zijn we er in geslaagd tot een akkoord te komen dat toelaat om de ambitieuze doelstellingen van onze regeerverklaring vol te houden, de uitdagingen van de crisis te beantwoorden en onze koers te bewaren om de legislatuur financieel gezond af te sluiten. De "fiscale druk op de Brusselaar wordt bovendien niet verhoogd. Dat stemt me tevreden", zegt minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open Vld).

De regering wil het begrotingsevenwicht tegen 2024 realiseren door haar investeringen te blijven uitvoeren, vooral inzake mobiliteit, sociale huisvesting, werkgelegenheidsbeleid, economische relance en wat betreft de klimaatmaatregelen uit het regionaal klimaatplan. Volgens haar heeft de crisis de behoefte aan maatregelen op deze vijf terreinen aangetoond. Parallel daarmee moeten inspanningen tot rationalisaties toelaten om besparingen te realiseren die het budgettair traject opnieuw rechttrekken, om op hun beurt impulsen te geven aan nieuw beleid.

Zoals begin 2019 werd beslist, worden de strategische investeringen buiten het deficit van de gewone begroting gehouden. Het gaat om de 500 miljoen euro voor het openbaar vervoer (tram, bus en metro) en de renovatie van de tunnels. Daarnaast blijft de Brusselse regering ook binnen de reguliere begroting investeren in de veiligheid van tunnels, de sociale huisvesting en de aanleg van nieuwe fietspaden.

Voor het budgettair tekort voor 2020 en het verwachte tekort voor 2021 wijst de regering naar de coronacrisis. De Brusselse regering heeft voor dit jaar voor zo'n half miljard aan steunmaatregelen getroffen om de gevolgen van de crisis zo goed mogelijk te bezweren. Tegelijk zijn de inkomsten van het Gewest met eenzelfde bedrag teruggelopen, onder meer door de minderontvangsten van de federale overheid via de financieringswet, de lagere inkomsten van de MIVB en de lagere opbrengsten van de successierechten.

De komende begrotingsjaren heeft de Brusselse regering de ambitie om de tekorten opnieuw te verminderen en de minderontvangsten weg te werken om het structurele begrotingsevenwicht in 2024 te realiseren, op de al vermelde 500 miljoen strategische investeringskosten na. Het Brussels Gewest wil daarvoor ook een beroep doen op een rechtmatig deel van de middelen die het Europees Herstelfonds voor ons land heeft voorbehouden.

Minister van Begroting Sven Gatz zal eind oktober de begroting overmaken aan het Brussels Parlement. De toelichting en bespreking in de commissie volgt in november.

"In uiterst moeilijke omstandigheden zijn we er in geslaagd tot een akkoord te komen dat toelaat om de ambitieuze doelstellingen van onze regeerverklaring vol te houden, de uitdagingen van de crisis te beantwoorden en onze koers te bewaren om de legislatuur financieel gezond af te sluiten. De "fiscale druk op de Brusselaar wordt bovendien niet verhoogd. Dat stemt me tevreden", zegt minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open Vld). De regering wil het begrotingsevenwicht tegen 2024 realiseren door haar investeringen te blijven uitvoeren, vooral inzake mobiliteit, sociale huisvesting, werkgelegenheidsbeleid, economische relance en wat betreft de klimaatmaatregelen uit het regionaal klimaatplan. Volgens haar heeft de crisis de behoefte aan maatregelen op deze vijf terreinen aangetoond. Parallel daarmee moeten inspanningen tot rationalisaties toelaten om besparingen te realiseren die het budgettair traject opnieuw rechttrekken, om op hun beurt impulsen te geven aan nieuw beleid. Zoals begin 2019 werd beslist, worden de strategische investeringen buiten het deficit van de gewone begroting gehouden. Het gaat om de 500 miljoen euro voor het openbaar vervoer (tram, bus en metro) en de renovatie van de tunnels. Daarnaast blijft de Brusselse regering ook binnen de reguliere begroting investeren in de veiligheid van tunnels, de sociale huisvesting en de aanleg van nieuwe fietspaden. Voor het budgettair tekort voor 2020 en het verwachte tekort voor 2021 wijst de regering naar de coronacrisis. De Brusselse regering heeft voor dit jaar voor zo'n half miljard aan steunmaatregelen getroffen om de gevolgen van de crisis zo goed mogelijk te bezweren. Tegelijk zijn de inkomsten van het Gewest met eenzelfde bedrag teruggelopen, onder meer door de minderontvangsten van de federale overheid via de financieringswet, de lagere inkomsten van de MIVB en de lagere opbrengsten van de successierechten.De komende begrotingsjaren heeft de Brusselse regering de ambitie om de tekorten opnieuw te verminderen en de minderontvangsten weg te werken om het structurele begrotingsevenwicht in 2024 te realiseren, op de al vermelde 500 miljoen strategische investeringskosten na. Het Brussels Gewest wil daarvoor ook een beroep doen op een rechtmatig deel van de middelen die het Europees Herstelfonds voor ons land heeft voorbehouden. Minister van Begroting Sven Gatz zal eind oktober de begroting overmaken aan het Brussels Parlement. De toelichting en bespreking in de commissie volgt in november.