"In uiterst moeilijke omstandigheden zijn we er in geslaagd tot een akkoord te komen dat toelaat om de ambitieuze doelstellingen van onze regeerverklaring vol te houden, de uitdagingen van de crisis te beantwoorden en onze koers te bewaren om de legislatuur financieel gezond af te sluiten. De "fiscale druk op de Brusselaar wordt bovendien niet verhoogd. Dat stemt me tevreden", zegt minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open Vld). Voor het budgettair tekort voor 2020 en het verwacht tekort voor 2021 wijst de regering naar de coronacrisis. De Brusselse regering heeft voor dit jaar voor zo'n half miljard aan steunmaatregelen getroffen om de gevolgen van de crisis zo goed mogelijk te bezweren. Tegelijk zijn de inkomsten van het Gewest met eenzelfde bedrag teruggelopen, onder meer door de minderontvangsten van de federale overheid via de financieringswet, de lagere inkomsten van de MIVB en de lagere opbrengsten van de successierechten. De komende begrotingsjaren heeft de Brusselse regering de ambitie om de tekorten opnieuw te verminderen en de minderontvangsten weg te werken om het structurele begrotingsevenwicht in 2024 te realiseren, op de al vermelde 500 miljoen strategische investeringskosten na. Het Brussels Gewest wil daarvoor ook een beroep doen op een rechtmatig deel van de middelen die het Europees Herstelfonds voor ons land heeft voorbehouden. Minister van Begroting Sven Gatz zal eind oktober de begroting overmaken aan het Brussels Parlement. De toelichting en bespreking in de commissie volgt in november. (Belga)

"In uiterst moeilijke omstandigheden zijn we er in geslaagd tot een akkoord te komen dat toelaat om de ambitieuze doelstellingen van onze regeerverklaring vol te houden, de uitdagingen van de crisis te beantwoorden en onze koers te bewaren om de legislatuur financieel gezond af te sluiten. De "fiscale druk op de Brusselaar wordt bovendien niet verhoogd. Dat stemt me tevreden", zegt minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open Vld). Voor het budgettair tekort voor 2020 en het verwacht tekort voor 2021 wijst de regering naar de coronacrisis. De Brusselse regering heeft voor dit jaar voor zo'n half miljard aan steunmaatregelen getroffen om de gevolgen van de crisis zo goed mogelijk te bezweren. Tegelijk zijn de inkomsten van het Gewest met eenzelfde bedrag teruggelopen, onder meer door de minderontvangsten van de federale overheid via de financieringswet, de lagere inkomsten van de MIVB en de lagere opbrengsten van de successierechten. De komende begrotingsjaren heeft de Brusselse regering de ambitie om de tekorten opnieuw te verminderen en de minderontvangsten weg te werken om het structurele begrotingsevenwicht in 2024 te realiseren, op de al vermelde 500 miljoen strategische investeringskosten na. Het Brussels Gewest wil daarvoor ook een beroep doen op een rechtmatig deel van de middelen die het Europees Herstelfonds voor ons land heeft voorbehouden. Minister van Begroting Sven Gatz zal eind oktober de begroting overmaken aan het Brussels Parlement. De toelichting en bespreking in de commissie volgt in november. (Belga)