Strategische investeringen buiten beschouwing gelaten, wil de Brusselse regering in 2024 opnieuw aanknopen met een begroting in evenwicht. Om aan die doelstelling vast te kunnen houden, moest een tekort van zowat 360 miljoen euro weggewerkt worden. De regering kon in de eerste plaats rekenen op sommige inkomsten die hoger zullen liggen dan eerst voorspeld, meer bepaald zo'n 117 miljoen euro. Het gaat bijvoorbeeld om de successie-, de registratie- en de schenkingsrechten. Ook trekt de Brusselse economie weer aan. Daarnaast zal de regering 140,7 miljoen euro besparen door bepaalde investeringen te spreiden of uit te stellen. De projectstudies en de bouwwerven hebben door de gezondheidssituatie vertraging opgelopen. Met 1,3 miljard euro investeringen per jaar blijft Brussel een zeer grote publieke investeerder. Om het plaatje te doen kloppen, gaat Brussel ook voor 105 miljoen euro besparen. "Daarmee toont het gewest dat het zijn verantwoordelijkheid neemt", klinkt het. Eind deze maand legt minister Gatz de begroting voor aan het parlement, in november volgen dan de toelichting en de bespreking in de bevoegde commissie. De regering beklemtoont wel al dat ze een investeringsregering blijft. "De in de gewestelijke beleidsverklaring vooropgestelde ambities op het vlak van huisvesting, mobiliteit, klimaattransitie en een hogere tewerkstelling van de Brusselaars, die verwerkt zijn in de meerjarenbegroting, blijven volledig overeind." Het Noodplan voor Huisvesting wordt uitgevoerd en ook de infrastructuurwerken voor de metro en de aanpassingen om de wegen verkeersluw te maken, gaan door. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod en de versnelde uitfasering van de MIVB-bussen met een verbrandingsmotor. Er wordt volgend jaar ook verder geïnvesteerd in de brandweerkazernes. Met de isolatie van gebouwen blijft de regering ook investeren in de klimaattransitie. Hetzelfde geldt voor de economische transitie. Daarvoor worden de bouwsector en de spelers van de kringloopeconomie betrokken bij het programma 'Renolution'. Ook gaat de regering de strijd aan tegen energie- en waterarmoede. Extra middelen komen er voor de lokale besturen en voor de versterking van het gelijkekansenbeleid. In het kader van de coronapandemie wordt in 2022 94 miljoen euro opzijgezet om te blijven vaccineren, testen en tracen en ook de lokale bewustmakings- en voorlichtingsinitiatieven voort te zetten. (Belga)

Strategische investeringen buiten beschouwing gelaten, wil de Brusselse regering in 2024 opnieuw aanknopen met een begroting in evenwicht. Om aan die doelstelling vast te kunnen houden, moest een tekort van zowat 360 miljoen euro weggewerkt worden. De regering kon in de eerste plaats rekenen op sommige inkomsten die hoger zullen liggen dan eerst voorspeld, meer bepaald zo'n 117 miljoen euro. Het gaat bijvoorbeeld om de successie-, de registratie- en de schenkingsrechten. Ook trekt de Brusselse economie weer aan. Daarnaast zal de regering 140,7 miljoen euro besparen door bepaalde investeringen te spreiden of uit te stellen. De projectstudies en de bouwwerven hebben door de gezondheidssituatie vertraging opgelopen. Met 1,3 miljard euro investeringen per jaar blijft Brussel een zeer grote publieke investeerder. Om het plaatje te doen kloppen, gaat Brussel ook voor 105 miljoen euro besparen. "Daarmee toont het gewest dat het zijn verantwoordelijkheid neemt", klinkt het. Eind deze maand legt minister Gatz de begroting voor aan het parlement, in november volgen dan de toelichting en de bespreking in de bevoegde commissie. De regering beklemtoont wel al dat ze een investeringsregering blijft. "De in de gewestelijke beleidsverklaring vooropgestelde ambities op het vlak van huisvesting, mobiliteit, klimaattransitie en een hogere tewerkstelling van de Brusselaars, die verwerkt zijn in de meerjarenbegroting, blijven volledig overeind." Het Noodplan voor Huisvesting wordt uitgevoerd en ook de infrastructuurwerken voor de metro en de aanpassingen om de wegen verkeersluw te maken, gaan door. Hetzelfde geldt voor de uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod en de versnelde uitfasering van de MIVB-bussen met een verbrandingsmotor. Er wordt volgend jaar ook verder geïnvesteerd in de brandweerkazernes. Met de isolatie van gebouwen blijft de regering ook investeren in de klimaattransitie. Hetzelfde geldt voor de economische transitie. Daarvoor worden de bouwsector en de spelers van de kringloopeconomie betrokken bij het programma 'Renolution'. Ook gaat de regering de strijd aan tegen energie- en waterarmoede. Extra middelen komen er voor de lokale besturen en voor de versterking van het gelijkekansenbeleid. In het kader van de coronapandemie wordt in 2022 94 miljoen euro opzijgezet om te blijven vaccineren, testen en tracen en ook de lokale bewustmakings- en voorlichtingsinitiatieven voort te zetten. (Belga)