"Mijn cliënt is zich bewust van de ernst van zijn daden en dat de gebruikte middelen niet gepast waren. Door naar Brussel te komen wilde hij de aandacht van de regering vestigen op haar beleid ten opzichte van moslims. Hij is niet gekomen met de doelstelling om politieagenten te verwonden en is bezorgd om de gezondheid van de twee ordehandhavers die hij verwondde", aldus de advocate. "Hij is naar Molenbeek gekomen uit religieuze overtuiging, om zijn solidariteit te betonen met vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld door de politie." De advocate vroeg ook dat haar cliënt niet gediaboliseerd en zijn daden niet vervormd zouden worden, maar geplaatst in de juiste context. Volgens haar maakt Bahrir geen deel uit van een fundamentalistische groepering en is hij geen terrorist. "Het gaat om een geïsoleerde daad, een moment van waanzin." (MVL)

"Mijn cliënt is zich bewust van de ernst van zijn daden en dat de gebruikte middelen niet gepast waren. Door naar Brussel te komen wilde hij de aandacht van de regering vestigen op haar beleid ten opzichte van moslims. Hij is niet gekomen met de doelstelling om politieagenten te verwonden en is bezorgd om de gezondheid van de twee ordehandhavers die hij verwondde", aldus de advocate. "Hij is naar Molenbeek gekomen uit religieuze overtuiging, om zijn solidariteit te betonen met vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld door de politie." De advocate vroeg ook dat haar cliënt niet gediaboliseerd en zijn daden niet vervormd zouden worden, maar geplaatst in de juiste context. Volgens haar maakt Bahrir geen deel uit van een fundamentalistische groepering en is hij geen terrorist. "Het gaat om een geïsoleerde daad, een moment van waanzin." (MVL)