"Voor de overgang naar het nieuwe jaar is een een multidisciplinair toezicht voorzien door de de interventie- en hulpdiensten zoals de politie, brandweer, de Federale Gezondheidsinspectie en de MIVB", zegt hoge ambtenaar Viviane Scholliers Ndaya. "Die zijn samengebracht in het nieuw Gewestelijk Crisiscentrum, een technisch en functioneel performante infrastructuur die een optimale communicatiecontext biedt. Dit toezicht heeft zoals de vorige jaren als doel ondersteuning te bieden aan het politiewerk en een gecoördineerde interventie van de verschillende diensten mogelijk te maken als zich een incident zou voordoen." "Met de oplevering van het Gewestelijk Crisiscentrum wil het gewest definitief vorm geven aan zijn coördinerende opdracht bij de openbare ordehandhaving waarvoor het bevoegd is", zegt de minister-president. "Die opdracht wordt dit jaar bovendien bemoeilijkt door de zware gezondheidscrisis die wij doormaken. De opening van dit crisiscentrum bewijst hoezeer ons gewest en alle betrokken partners inzetten op de handhaving van de veiligheid voor de Brusselse burgers." Michel Goovaerts, de korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, heeft alvast een woord van dank voor het personeel dat wordt ingezet: "Ik ben er mij van bewust dat het een bijzonder veeleisende editie wordt. De gezamenlijke inspanningen van alle betrokken diensten, ongeacht of deze zichtbaar politiewerk verrichten of niet, zorgen ervoor dat de overgang naar het nieuwe jaar sereen, veilig en in alle rust kan verlopen." (Belga)

"Voor de overgang naar het nieuwe jaar is een een multidisciplinair toezicht voorzien door de de interventie- en hulpdiensten zoals de politie, brandweer, de Federale Gezondheidsinspectie en de MIVB", zegt hoge ambtenaar Viviane Scholliers Ndaya. "Die zijn samengebracht in het nieuw Gewestelijk Crisiscentrum, een technisch en functioneel performante infrastructuur die een optimale communicatiecontext biedt. Dit toezicht heeft zoals de vorige jaren als doel ondersteuning te bieden aan het politiewerk en een gecoördineerde interventie van de verschillende diensten mogelijk te maken als zich een incident zou voordoen." "Met de oplevering van het Gewestelijk Crisiscentrum wil het gewest definitief vorm geven aan zijn coördinerende opdracht bij de openbare ordehandhaving waarvoor het bevoegd is", zegt de minister-president. "Die opdracht wordt dit jaar bovendien bemoeilijkt door de zware gezondheidscrisis die wij doormaken. De opening van dit crisiscentrum bewijst hoezeer ons gewest en alle betrokken partners inzetten op de handhaving van de veiligheid voor de Brusselse burgers." Michel Goovaerts, de korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, heeft alvast een woord van dank voor het personeel dat wordt ingezet: "Ik ben er mij van bewust dat het een bijzonder veeleisende editie wordt. De gezamenlijke inspanningen van alle betrokken diensten, ongeacht of deze zichtbaar politiewerk verrichten of niet, zorgen ervoor dat de overgang naar het nieuwe jaar sereen, veilig en in alle rust kan verlopen." (Belga)