Voor de N-VA is met het feit dat de nieuwe Brusselse coalitie een regeerakkoord heeft ook alles gezegd. 'Het is geen nieuwe wijn in oude zakken maar oude wijn in oude zakken. Ik ben als Brusselaar zwaar teleurgesteld. Durf en daadkracht is ver te zoeken', zegt fractievoorzitter Cieltje Van Achter.

'De Brusselaar die gehoopt had dat Ecolo-Groen op vlak van mobiliteit en leefbaarheid de stad in beweging zou krijgen, wordt vandaag bedrogen. Het énige groene aan dit akkoord is de recyclage van oude ideeën. Het is weer eens de Parti Socialiste die beschikt na bijna 3 decennia aan de macht te zijn. Ook van de zogezegde liberale accenten in het akkoord, blijft bij lezing van het akkoord weinig overeind. De postjes waren duidelijk belangrijker', analyseert Cieltje Van Achter. N-VA betreurt dat een stadsgewest met één duidelijke visie en aanpak van de grootstedelijke problemen niet voor deze legislatuur zal zijn, 'ondanks dure beloftes van alle Vlaamse partijen'.

Gemeentes en gewest blijven beiden bevoegd over alle belangrijke beleidsdomeinen, zoals mobiliteit, huisvesting en politie. 'In plaats van bevoegdheden over te dragen naar het gewest worden de gemeenten zelfs versterkt en zal er met elke gemeente een akkoord gesloten worden. Dit is geïnstitutionaliseerde traagheid', ludit het. Voorts klaagt de partij aan dat verhoogde veiligheid duidelijk geen bekommernis van deze regering is. 'Wéér geen fusie van de politiezones, laat staan een doorgedreven samenwerking. Enkel voor grootschalige evenementen wordt een eenheid van commando voorzien'. Verder vindt N-VA het onbegrijpelijk dat de regering het inzake armoedebestrijding niet over een andere boei gooit en stelt de partij dat de werkloosheid niet aangepakt kan worden via dure en niet-efficiënte overheidstewerkstelling.

Tenslotte wijst N-VA erop dat Brussel de opvang van transmigranten blijft faciliteren en de factuur van 'haar onverantwoordelijk opengrenzenbeleid' gewoon doorschuift naar de federale regering. 'Onze fractie met Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre en Gilles Verstraeten zal de komende 5 jaar constructief maar zeer kritisch het beleid volgen. De Brusselaar, welke taal hij of zij ook spreekt, verdient beter. Veel beter', besluit de N-VA-fractie.

Vlaams Belang

Voor het Vlaams Belang borduurt het Brusselse regeerakkoord rustig voort op het beleid van de voorbije jaren en wordt enkel her en der wat aan aankondigingspolitiek gedaan: 'Dit regeerakkoord is uiteindelijk niets anders dan de gebakken linkse lucht die al vele jaren lang de leefbaarheid in Brussel ondergraaft op de vlakken waar het er echt toe doet'.

Brussels parlementslid Dominiek Lootens hecht weinig geloof aan de aangekondigde 15.000 nieuwe sociale woningen, terwijl concrete doelstellingen ontbreken in het engagement om de fietsinfrastructuur verder uit te breiden en de uitbreiding van het busnet reeds vorige legislatuur was vooropgesteld. 'Her en der worden ook gemeenschapsmateries waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd is opgenomen in het regeerakkoord', aldus Vlaams Belang.

Lootens belooft er scherp op te zullen toezien dat er in de praktijk niet bevoegdheidsoverschrijdend wordt gewerkt. 'Vooral inzake onderwijs leert ons de praktijk dat wat de Vlaamse Gemeenschap zelf doet, ook beter is gedaan', stelt hij. Voorts wordt niet gesproken over wat op de Vlaamse verlanglijst staat, zoals de toepassing van de taalwetgeving of de fusie van de zes Brusselse politiezones, 'nochtans een absolute voorwaarde om tot een geïntegreerd en efficiënt veiligheidsbeleid in Brussel te komen'.

Voor de N-VA is met het feit dat de nieuwe Brusselse coalitie een regeerakkoord heeft ook alles gezegd. 'Het is geen nieuwe wijn in oude zakken maar oude wijn in oude zakken. Ik ben als Brusselaar zwaar teleurgesteld. Durf en daadkracht is ver te zoeken', zegt fractievoorzitter Cieltje Van Achter.'De Brusselaar die gehoopt had dat Ecolo-Groen op vlak van mobiliteit en leefbaarheid de stad in beweging zou krijgen, wordt vandaag bedrogen. Het énige groene aan dit akkoord is de recyclage van oude ideeën. Het is weer eens de Parti Socialiste die beschikt na bijna 3 decennia aan de macht te zijn. Ook van de zogezegde liberale accenten in het akkoord, blijft bij lezing van het akkoord weinig overeind. De postjes waren duidelijk belangrijker', analyseert Cieltje Van Achter. N-VA betreurt dat een stadsgewest met één duidelijke visie en aanpak van de grootstedelijke problemen niet voor deze legislatuur zal zijn, 'ondanks dure beloftes van alle Vlaamse partijen'. Gemeentes en gewest blijven beiden bevoegd over alle belangrijke beleidsdomeinen, zoals mobiliteit, huisvesting en politie. 'In plaats van bevoegdheden over te dragen naar het gewest worden de gemeenten zelfs versterkt en zal er met elke gemeente een akkoord gesloten worden. Dit is geïnstitutionaliseerde traagheid', ludit het. Voorts klaagt de partij aan dat verhoogde veiligheid duidelijk geen bekommernis van deze regering is. 'Wéér geen fusie van de politiezones, laat staan een doorgedreven samenwerking. Enkel voor grootschalige evenementen wordt een eenheid van commando voorzien'. Verder vindt N-VA het onbegrijpelijk dat de regering het inzake armoedebestrijding niet over een andere boei gooit en stelt de partij dat de werkloosheid niet aangepakt kan worden via dure en niet-efficiënte overheidstewerkstelling. Tenslotte wijst N-VA erop dat Brussel de opvang van transmigranten blijft faciliteren en de factuur van 'haar onverantwoordelijk opengrenzenbeleid' gewoon doorschuift naar de federale regering. 'Onze fractie met Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre en Gilles Verstraeten zal de komende 5 jaar constructief maar zeer kritisch het beleid volgen. De Brusselaar, welke taal hij of zij ook spreekt, verdient beter. Veel beter', besluit de N-VA-fractie.Vlaams BelangVoor het Vlaams Belang borduurt het Brusselse regeerakkoord rustig voort op het beleid van de voorbije jaren en wordt enkel her en der wat aan aankondigingspolitiek gedaan: 'Dit regeerakkoord is uiteindelijk niets anders dan de gebakken linkse lucht die al vele jaren lang de leefbaarheid in Brussel ondergraaft op de vlakken waar het er echt toe doet'.Brussels parlementslid Dominiek Lootens hecht weinig geloof aan de aangekondigde 15.000 nieuwe sociale woningen, terwijl concrete doelstellingen ontbreken in het engagement om de fietsinfrastructuur verder uit te breiden en de uitbreiding van het busnet reeds vorige legislatuur was vooropgesteld. 'Her en der worden ook gemeenschapsmateries waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd is opgenomen in het regeerakkoord', aldus Vlaams Belang. Lootens belooft er scherp op te zullen toezien dat er in de praktijk niet bevoegdheidsoverschrijdend wordt gewerkt. 'Vooral inzake onderwijs leert ons de praktijk dat wat de Vlaamse Gemeenschap zelf doet, ook beter is gedaan', stelt hij. Voorts wordt niet gesproken over wat op de Vlaamse verlanglijst staat, zoals de toepassing van de taalwetgeving of de fusie van de zes Brusselse politiezones, 'nochtans een absolute voorwaarde om tot een geïntegreerd en efficiënt veiligheidsbeleid in Brussel te komen'.