Verschillende betrokken partijen hebben al overlegd en zijn bereid om de winteropvang voor daklozen te verlengen met 14 dagen. Dat werd besproken door federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld), de Brusselse ministers verantwoordelijk voor bijstand aan personen Brigitte Grouwels (CD&V) en Evelyne Huytebroeck (Ecolo), Brussels minister voor Financiën Guy Vanhengel (Open Vld) en daklozenopvang Samusocial. De winteropvang eindigt normaal op 31 maart, waardoor slechts 110 vaste opvangplaatsen overblijven. Morgen wordt de verlenging voorgelegd op de ministerraad. Als die wordt goedgekeurd, worden daklozen 14 dagen langer opgevangen in de centra voor winteropvang. Het zou gaan om 300 extra plaatsen van de Brusselse regering en nog eens 350 extra plaatsen van de federale overheid. "We zijn heel optimistisch", zegt Christophe Thielens van Samusocial. "Het wordt nog heel koud de komende weken, maar de bevoegde ministers hebben laten blijken dat ze bereid zijn om daklozen niet in de kou te laten staan." (ANA)

Verschillende betrokken partijen hebben al overlegd en zijn bereid om de winteropvang voor daklozen te verlengen met 14 dagen. Dat werd besproken door federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld), de Brusselse ministers verantwoordelijk voor bijstand aan personen Brigitte Grouwels (CD&V) en Evelyne Huytebroeck (Ecolo), Brussels minister voor Financiën Guy Vanhengel (Open Vld) en daklozenopvang Samusocial. De winteropvang eindigt normaal op 31 maart, waardoor slechts 110 vaste opvangplaatsen overblijven. Morgen wordt de verlenging voorgelegd op de ministerraad. Als die wordt goedgekeurd, worden daklozen 14 dagen langer opgevangen in de centra voor winteropvang. Het zou gaan om 300 extra plaatsen van de Brusselse regering en nog eens 350 extra plaatsen van de federale overheid. "We zijn heel optimistisch", zegt Christophe Thielens van Samusocial. "Het wordt nog heel koud de komende weken, maar de bevoegde ministers hebben laten blijken dat ze bereid zijn om daklozen niet in de kou te laten staan." (ANA)