Nadat Nadia Geerts 'Je suis Samuel Paty' op haar Facebookpagina had gepost, werd ze bedolven onder haatberichten. De virulente reacties hadden weinig met de boodschap te maken. Want na de schokkende onthoofding van de Franse leraar geschiedenis op 16 oktober ging 'Je suis Samuel Paty' viraal op álle sociale media. Het was de haters duidelijk om de persoon te doen: Geerts (51) probeert als docente aan de Haute Ecole de Bruxelles-Brabant (HE2B) toekomstige leerkrachten de beginselen van levensbeschouwelijke neutraliteit bij te bren...

Nadat Nadia Geerts 'Je suis Samuel Paty' op haar Facebookpagina had gepost, werd ze bedolven onder haatberichten. De virulente reacties hadden weinig met de boodschap te maken. Want na de schokkende onthoofding van de Franse leraar geschiedenis op 16 oktober ging 'Je suis Samuel Paty' viraal op álle sociale media. Het was de haters duidelijk om de persoon te doen: Geerts (51) probeert als docente aan de Haute Ecole de Bruxelles-Brabant (HE2B) toekomstige leerkrachten de beginselen van levensbeschouwelijke neutraliteit bij te brengen. Meer nog, ze is als drijvende kracht van Réseau d'Actions pour un Etat Laïque (RAPEL) een luide stem in het hoofddoekendebat in het Franstalig onderwijs. Bovendien profileert Geerts zich tegen alle vormen van discriminatie, en is ze principieel gekant tegen het tolereren van levensbeschouwelijke tekens. Ze was dan ook niet blij toen Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), de inrichtende macht van het publieke net waartoe haar school behoort, in januari besliste dat studenten vanaf volgend academiejaar toch hoofddoeken mogen dragen. Haar kritische commentaar, gepost op de Facebookpagina van de HE2B-studenten, bracht een tweede lawine van haatberichten op gang. Haar naam begon te circuleren als islamofobe promotor van witte privileges. Voor Geerts, die zei voor haar leven te vrezen, was de maat vol. Vorige week moest een van de bij naam bekende auteurs zich voor de rechtbank van eerste aanleg verantwoorden. Tegen anonieme belagers werd een strafklacht bij de onderzoeksrechter ingediend. 'Mijn cliënte overdrijft niet,' zegt advocaat Marc Uyttendaele, 'ze wordt bedolven onder hatelijke opmerkingen, beledigingen en bedreigingen. Ik zeg niet dat haar leven in gevaar is, maar we hebben in Frankrijk gezien hoe snel loze dreigementen harde gevolgen kunnen krijgen. Wie had durven te voorspellen dat gestook op sociale media tot de onthoofding van een leerkracht zou leiden? We moeten dit ernstig nemen.' Intussen moest Geerts vanwege de studentenraad een motie van wantrouwen incasseren. Haar militante standpunten zouden intimiderend overkomen bij moslimstudenten. Ze wil van school veranderen, ook al omdat ze zich in de steek gelaten voelt door haar directie, die weigerde de motie af te keuren. 'De hoofddoekenkwestie blijft een moeilijk debat', zegt Uyttendaele. 'Maar belangrijk is dat de inrichtende macht haar wel degelijk steunt in haar actie tegen online haatzaaien. Ook WBE heeft een klacht met burgerlijke-partijstelling ingediend. Dit kan een precedent worden voor het bestraffen van online pesten.'