Het eerste kwartaal van 2020, toen het coronavirus uitbrak, zagen de hotels al een inkomstenverlies van 24 procent tegenover 2019. In het tweede kwartaal, toen België in lockdown ging, kelderde de inkomsten volledig: -91 procent. Het derde kwartaal bracht geen beterschap met 73 procent minder inkomsten voor de hotelsector en het vierde kwartaal van 2020 wordt afgesloten met opnieuw 90 procent verlies tegenover 2019. Zonder afbreuk te doen aan de reeds genomen steunmaatregelen, doet de BHA nogmaals een oproep aan de federale en gewestelijke overheden om de maatregelen te vernieuwen en verlengen. De BHA hoopt dat de tijdelijke werkloosheid door overmacht ook na de datum van 31 maart 2021 blijft gelden. De hotelkoepel pleit er specifiek voor dat de overheid de verborgen kosten die met de tijdelijke werkloosheid gepaard gaan ook aanpakt. Het gaan dan over eindejaarspremies en vakantiedagen. Tot slot vraagt de BHA dat de hoteluitbaters een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen van de onroerende voorheffing tijdens de getroffen maanden. Voor de hoteluitbaters die huur moeten betalen vraagt de BHA een invoering van een belastingkrediet om verhuurders aan te moedigen om de huurkosten te laten vallen. (Belga)

Het eerste kwartaal van 2020, toen het coronavirus uitbrak, zagen de hotels al een inkomstenverlies van 24 procent tegenover 2019. In het tweede kwartaal, toen België in lockdown ging, kelderde de inkomsten volledig: -91 procent. Het derde kwartaal bracht geen beterschap met 73 procent minder inkomsten voor de hotelsector en het vierde kwartaal van 2020 wordt afgesloten met opnieuw 90 procent verlies tegenover 2019. Zonder afbreuk te doen aan de reeds genomen steunmaatregelen, doet de BHA nogmaals een oproep aan de federale en gewestelijke overheden om de maatregelen te vernieuwen en verlengen. De BHA hoopt dat de tijdelijke werkloosheid door overmacht ook na de datum van 31 maart 2021 blijft gelden. De hotelkoepel pleit er specifiek voor dat de overheid de verborgen kosten die met de tijdelijke werkloosheid gepaard gaan ook aanpakt. Het gaan dan over eindejaarspremies en vakantiedagen. Tot slot vraagt de BHA dat de hoteluitbaters een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen van de onroerende voorheffing tijdens de getroffen maanden. Voor de hoteluitbaters die huur moeten betalen vraagt de BHA een invoering van een belastingkrediet om verhuurders aan te moedigen om de huurkosten te laten vallen. (Belga)