Volgens het Tentoonstellingspark mag Kinepolis in zijn complex geen andere activiteiten organiseren dan recreatieve. "Tentoonstellingspark is concessiehouder van terreinen die openbaar domein zijn en moet erover waken dat aan die terreinen een collectief doel wordt gegeven", pleitte meester Mommens voor de vzw. "Zogenaamde B2B-activiteiten, business-to-business-activiteiten, kunnen dus niet in Kinepolis zonder dat er ook een filmvoorstelling aan verbonden is." Volgens Kinepolis vallen dergelijke evenementen perfect onder het contract dat het bedrijf heeft met het Tentoonstellingspark. Omdat Kinepolis sinds december 2010 onder druk gestopt is met dergelijke evenementen, vraagt het 400.000 euro schadevergoeding. Daarbovenop komt nog een extra schade-eis van 100.000 euro omdat het Tentoonstellingspark dreigende mails en brieven zou gestuurd hebben naar klanten van Kinepolis. De bioscoopuitbater eist ook 100.000 euro omdat parking T op de Heizel niet meer gratis zou zijn voor haar klanten, hoewel dat contractueel afgesproken was. Tenslotte eist het ook 150.000 euro omdat het proces dat Tentoonstellingspark aanspande een zogenaamd tergend en roekeloos geding zou zijn. (KAV)

Volgens het Tentoonstellingspark mag Kinepolis in zijn complex geen andere activiteiten organiseren dan recreatieve. "Tentoonstellingspark is concessiehouder van terreinen die openbaar domein zijn en moet erover waken dat aan die terreinen een collectief doel wordt gegeven", pleitte meester Mommens voor de vzw. "Zogenaamde B2B-activiteiten, business-to-business-activiteiten, kunnen dus niet in Kinepolis zonder dat er ook een filmvoorstelling aan verbonden is." Volgens Kinepolis vallen dergelijke evenementen perfect onder het contract dat het bedrijf heeft met het Tentoonstellingspark. Omdat Kinepolis sinds december 2010 onder druk gestopt is met dergelijke evenementen, vraagt het 400.000 euro schadevergoeding. Daarbovenop komt nog een extra schade-eis van 100.000 euro omdat het Tentoonstellingspark dreigende mails en brieven zou gestuurd hebben naar klanten van Kinepolis. De bioscoopuitbater eist ook 100.000 euro omdat parking T op de Heizel niet meer gratis zou zijn voor haar klanten, hoewel dat contractueel afgesproken was. Tenslotte eist het ook 150.000 euro omdat het proces dat Tentoonstellingspark aanspande een zogenaamd tergend en roekeloos geding zou zijn. (KAV)