Bij de impact van de taxshift is nog geen rekening gehouden met eventuele positieve effecten op de gemeenteontvangsten, als gevolg van de gehoopte economische heropleving en verhoogde werkgelegenheid, aldus Cools. Ook met de eventuele neerslag van besparingsmaatregelen die de uitgaven van gezinnen en bedrijven kunnen beïnvloeden, is geen rekening gehouden. De Brusselse gemeenten staan er volgens de vereniging financieel al niet geweldig voor. De taxshift dreigt de komende jaren aanzienlijke financiële problemen met zich mee te brengen, bovenop andere federale maatregelen die eveneens negatieve gevolgen hebben voor de gemeentekas. Cools roept op dringend compensaties te zoeken, zoniet zullen bepaalde gemeenten hun belastingen moeten optrekken. (Belga)

Bij de impact van de taxshift is nog geen rekening gehouden met eventuele positieve effecten op de gemeenteontvangsten, als gevolg van de gehoopte economische heropleving en verhoogde werkgelegenheid, aldus Cools. Ook met de eventuele neerslag van besparingsmaatregelen die de uitgaven van gezinnen en bedrijven kunnen beïnvloeden, is geen rekening gehouden. De Brusselse gemeenten staan er volgens de vereniging financieel al niet geweldig voor. De taxshift dreigt de komende jaren aanzienlijke financiële problemen met zich mee te brengen, bovenop andere federale maatregelen die eveneens negatieve gevolgen hebben voor de gemeentekas. Cools roept op dringend compensaties te zoeken, zoniet zullen bepaalde gemeenten hun belastingen moeten optrekken. (Belga)