'Wij hopen dat wij de vragen van de Open VLD hebben beantwoord en verwachten een gunstig vervolg zodat we snel de werkzaamheden kunnen aanvatten om een ambitieus meerderheidsakkoord uit te schrijven dat de Brusselaars verdienen voor de komende vijf jaar', verklaarde Rudi Vervoort na afloop.

De ontmoeting vond volgens de formateurs plaats in een sereen en respectvol klimaat. Bij de aanvang van de ontmoeting schetsten de formateurs alvast de specifieke Brusselse context die is gebouwd rond een dubbele meerderheid en die los staat van de executieven in andere gewesten en op het federaal niveau. Vervolgens wezen zij op de noodzaak om snel een meerderheid op de been te brengen om het Gewest in staat te stellen ten volle zijn rol te vervullen als solide en constructieve partner binnen het samenwerkingsfederalisme en als drager van stabiliteit in ons land.

'Het Brussels Gewest wil een sturende rol blijven vervullen voor het samenwerkingsfederalisme', luidt het nog in de mededeling. Maandag liet Vervoort weten dat de echte onderhandelingen volgende week van start zullen gaan.

'Wij hopen dat wij de vragen van de Open VLD hebben beantwoord en verwachten een gunstig vervolg zodat we snel de werkzaamheden kunnen aanvatten om een ambitieus meerderheidsakkoord uit te schrijven dat de Brusselaars verdienen voor de komende vijf jaar', verklaarde Rudi Vervoort na afloop.De ontmoeting vond volgens de formateurs plaats in een sereen en respectvol klimaat. Bij de aanvang van de ontmoeting schetsten de formateurs alvast de specifieke Brusselse context die is gebouwd rond een dubbele meerderheid en die los staat van de executieven in andere gewesten en op het federaal niveau. Vervolgens wezen zij op de noodzaak om snel een meerderheid op de been te brengen om het Gewest in staat te stellen ten volle zijn rol te vervullen als solide en constructieve partner binnen het samenwerkingsfederalisme en als drager van stabiliteit in ons land. 'Het Brussels Gewest wil een sturende rol blijven vervullen voor het samenwerkingsfederalisme', luidt het nog in de mededeling. Maandag liet Vervoort weten dat de echte onderhandelingen volgende week van start zullen gaan.