De Brusselse regering besliste weken geleden al om een premie van 2.000 euro in het leven te roepen voor organisaties uit de Brusselse culturele en creatieve sector die georganiseerd zijn als ondernemingen zonder winstoogmerk. Bedoeling is om de sector, die zwaar getroffen is door de coronacrisis, een duwtje in de rug te geven. "De Brusselse regering keurde de premie in juni goed om een aanzienlijk deel van de Brusselse economie die zwaar getroffen werd sinds het begin van de gezondheidscrisis, te ondersteunen", luidt het in een gezamenlijk persbericht. Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan de premie. Zo moet het gaan om ondernemingen zonder winstoogmerk. Ze moeten ook beschikken over minstens één exploitatiezetel op het Brusselse grondgebied, maximaal 5 voltijdse krachten tewerkstellen en inkomstenverlies hebben geleden door de coronacrisis. De organisaties mogen vóór maart 2020 geen procedure tot faillissement of vereffening hebben opgestart. En de premie kan niet gecumuleerd worden met andere steun die door een ander niveau werd toegekend. Volgens berekeningen zouden zo'n 950 organisaties recht hebben op de premie, goed voor een totaalbedrag van 1,9 miljoen euro. De premie kan vanaf 25 juni aangevraagd worden op de website www.primecovid.brussels. (Belga)

De Brusselse regering besliste weken geleden al om een premie van 2.000 euro in het leven te roepen voor organisaties uit de Brusselse culturele en creatieve sector die georganiseerd zijn als ondernemingen zonder winstoogmerk. Bedoeling is om de sector, die zwaar getroffen is door de coronacrisis, een duwtje in de rug te geven. "De Brusselse regering keurde de premie in juni goed om een aanzienlijk deel van de Brusselse economie die zwaar getroffen werd sinds het begin van de gezondheidscrisis, te ondersteunen", luidt het in een gezamenlijk persbericht. Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan de premie. Zo moet het gaan om ondernemingen zonder winstoogmerk. Ze moeten ook beschikken over minstens één exploitatiezetel op het Brusselse grondgebied, maximaal 5 voltijdse krachten tewerkstellen en inkomstenverlies hebben geleden door de coronacrisis. De organisaties mogen vóór maart 2020 geen procedure tot faillissement of vereffening hebben opgestart. En de premie kan niet gecumuleerd worden met andere steun die door een ander niveau werd toegekend. Volgens berekeningen zouden zo'n 950 organisaties recht hebben op de premie, goed voor een totaalbedrag van 1,9 miljoen euro. De premie kan vanaf 25 juni aangevraagd worden op de website www.primecovid.brussels. (Belga)