De opvolgingscommissie naar de aanslagen in Brussel en Zaventem van 22 maart 2016 besprak enkele dagen geleden de stand van zaken in het dossier rond de Grote Moskee in Brussel. Verschillende parlementsleden vroegen zich toen af hoe ver het stond met de aangekondigde intrekking van de concessie aan Saudi-Arabië.

De regering besliste eerder om de concessie met Saudi-Arabië over de Grote Moskee stop te zetten. Eind maart volgend jaar loopt ze af. Bedoeling is dat het beheer van de moskee daarna wordt overgelaten aan de Moslimexecutieve en een lokale geloofsgemeenschap.

Begin mei lekte ook een nota van het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD uit, waarin staat dat de imamopleiding van de Grote Moskee opleidingsboeken gebruikt die onder meer op­roepen tot haat tegen joden, on­gelovigen en holebi's. Het Brusselse parket is daarop een opsporingsonderzoek gestart.

Bevoegdheid

Maar de moskee is nog open, wat volgens Dewael vragen opriep bij de leden van de opvolgingscommissie. 'Op basis van de nieuwe gemeentewetgeving komt het de burgemeester toe van de stad op wiens grondgebeid de inrichting gevestigd is om terzake een dergelijke sluitingsmaatregel te treffen', zegt hij. 'Mag ik u vragen de opvolgingscommissie te laten weten of u een dergelijke maatregel overweegt.'

Dewael verwijst daarbij nog eens expliciet naar het OCAD-rapport. Dat kan 'samen met het eindrapport van onze onderzoekscommissie een aantal nuttige elementen ter motivatie aanreiken, net zoals het lopende gerechtelijk onderzoek.'

'Federaal gebouw'

Close spreekt tegen dat de sluitingsmaatregel van de Grote Moskee zijn bevoegdheid is. 'De Grote Moskee is een federaal gebouw dat onder de federale bevoegdheid valt', klinkt het bij Maïté Van Rampelbergh, zijn woordvoerster. Close beweert dat hij al sinds 17 mei wacht op een antwoord en advies vanuit de federale overheid.

'Wij hebben dat OCAD-rapport als stad opgevraagd en er is toen beslist om de vraag te stellen aan de eerste minister Charles Michel en zijn mening te krijgen over een al dan niet sluiting. Tot op vandaag hebben we daar geen antwoord op gekregen', aldus Van Rampelbergh. 'We zijn vragende partij om een antwoord te krijgen en staan open voor de discussie, voor overleg en advies. Indien zij vragen om de moskee te sluiten, zal de burgemeester dat niet tegenhouden', zegt Van Rampelbergh.

Aangezien de federale overheid de gang van zaken en de veiligheid in de Grote Moskee moet opvolgen, zal burgemeester Close niet zelf beslissen om over te gaan tot een sluiting. Al is er wel een gemeentelijk besluit nodig om over te gaan tot de sluiting.

De opvolgingscommissie naar de aanslagen in Brussel en Zaventem van 22 maart 2016 besprak enkele dagen geleden de stand van zaken in het dossier rond de Grote Moskee in Brussel. Verschillende parlementsleden vroegen zich toen af hoe ver het stond met de aangekondigde intrekking van de concessie aan Saudi-Arabië. De regering besliste eerder om de concessie met Saudi-Arabië over de Grote Moskee stop te zetten. Eind maart volgend jaar loopt ze af. Bedoeling is dat het beheer van de moskee daarna wordt overgelaten aan de Moslimexecutieve en een lokale geloofsgemeenschap. Begin mei lekte ook een nota van het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD uit, waarin staat dat de imamopleiding van de Grote Moskee opleidingsboeken gebruikt die onder meer op­roepen tot haat tegen joden, on­gelovigen en holebi's. Het Brusselse parket is daarop een opsporingsonderzoek gestart. Maar de moskee is nog open, wat volgens Dewael vragen opriep bij de leden van de opvolgingscommissie. 'Op basis van de nieuwe gemeentewetgeving komt het de burgemeester toe van de stad op wiens grondgebeid de inrichting gevestigd is om terzake een dergelijke sluitingsmaatregel te treffen', zegt hij. 'Mag ik u vragen de opvolgingscommissie te laten weten of u een dergelijke maatregel overweegt.' Dewael verwijst daarbij nog eens expliciet naar het OCAD-rapport. Dat kan 'samen met het eindrapport van onze onderzoekscommissie een aantal nuttige elementen ter motivatie aanreiken, net zoals het lopende gerechtelijk onderzoek.'Close spreekt tegen dat de sluitingsmaatregel van de Grote Moskee zijn bevoegdheid is. 'De Grote Moskee is een federaal gebouw dat onder de federale bevoegdheid valt', klinkt het bij Maïté Van Rampelbergh, zijn woordvoerster. Close beweert dat hij al sinds 17 mei wacht op een antwoord en advies vanuit de federale overheid.'Wij hebben dat OCAD-rapport als stad opgevraagd en er is toen beslist om de vraag te stellen aan de eerste minister Charles Michel en zijn mening te krijgen over een al dan niet sluiting. Tot op vandaag hebben we daar geen antwoord op gekregen', aldus Van Rampelbergh. 'We zijn vragende partij om een antwoord te krijgen en staan open voor de discussie, voor overleg en advies. Indien zij vragen om de moskee te sluiten, zal de burgemeester dat niet tegenhouden', zegt Van Rampelbergh. Aangezien de federale overheid de gang van zaken en de veiligheid in de Grote Moskee moet opvolgen, zal burgemeester Close niet zelf beslissen om over te gaan tot een sluiting. Al is er wel een gemeentelijk besluit nodig om over te gaan tot de sluiting.