De r-waarde is in Brussel net tot onder 1 gezakt en bedraagt nu 0,988. De incidentiegraad van aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen ligt nu op 578. Terwijl het aantal tests in het Brussels gewest opnieuw is toegenomen naar 7.950 per dag, is de positiviteitsgraad met 6,9 procent wel opnieuw onder de 7 procent gezakt. Het aantal besmettingen ligt het hoogst bij de jongeren tussen 12 en 19 jaar, maar in de hogere leeftijdscategorieën tot en met 49 jaar is het aandeel ook nog steeds aanzienlijk. "We zien dat het aantal testen voor reizigers die terugkeren uit rode zones een klein beetje gedaald is, maar vooral dat de positiviteitsratio gedaald is. Het aantal mensen dat symptomatisch is en zich laat testen, stijgt wel, maar de positiviteitsgraad blijft stabiel", legt Neven uit. Vanaf vrijdag treedt er in het Brussels gewest een bijkomende maatregel in werking voor de personen die uit een rode zone komen. Zij moeten zich nu al laten testen op dag 1 en dag 7 van aankomst in België, maar vanaf vrijdag moeten zij in de periode tussen die twee testen ook verplicht in quarantaine. (Belga)

De r-waarde is in Brussel net tot onder 1 gezakt en bedraagt nu 0,988. De incidentiegraad van aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen ligt nu op 578. Terwijl het aantal tests in het Brussels gewest opnieuw is toegenomen naar 7.950 per dag, is de positiviteitsgraad met 6,9 procent wel opnieuw onder de 7 procent gezakt. Het aantal besmettingen ligt het hoogst bij de jongeren tussen 12 en 19 jaar, maar in de hogere leeftijdscategorieën tot en met 49 jaar is het aandeel ook nog steeds aanzienlijk. "We zien dat het aantal testen voor reizigers die terugkeren uit rode zones een klein beetje gedaald is, maar vooral dat de positiviteitsratio gedaald is. Het aantal mensen dat symptomatisch is en zich laat testen, stijgt wel, maar de positiviteitsgraad blijft stabiel", legt Neven uit. Vanaf vrijdag treedt er in het Brussels gewest een bijkomende maatregel in werking voor de personen die uit een rode zone komen. Zij moeten zich nu al laten testen op dag 1 en dag 7 van aankomst in België, maar vanaf vrijdag moeten zij in de periode tussen die twee testen ook verplicht in quarantaine. (Belga)