Experts hebben een rapport over de hervorming van de autofiscaliteit in het Brussels gewest opgesteld. In de commissie Financiën gaf minister Vanhengel maandag uitleg. In hun rapport stellen de experts voor om de berekeningsmethodes voor de belasting op inverkeersstelling te herzien. Die is vandaag gebaseerd op de grootte of het vermogen van de motor. De nieuwe methode zou rekening houden met de Europese norm (Euro 0 tot Euro 6), het type brandstof en de CO2-uitstoot. "Ik denk dat we ons moeten beperken tot precieze doelstellingen, zoals de experts zeggen", aldus Vanhengel. De Brusselse regering wil vooral de luchtkwaliteit voorop stellen. De grootte van het voertuig zou dus geen rol spelen, als het van de liberale minister afhangt. Het huidige BTW-tarief raakt duurdere en grotere wagens immers al zwaarder. Vanhengel wijst erop dat volgens het advies van de experten het gebruik van te veel criteria zou kunnen leiden tot niets. Sociale correcties bijvoorbeeld, aldus de experts, zouden er kunnen komen via de personenbelasting en niet de verkeersbelasting. De minister is dan ook geen voorstander om alle SUV's extra te belasten, maar wel de meest vervuilende. Het uiteindelijke doel, aldus de minister, is hoe dan ook te komen tot een intelligente kilometerheffing. "Als het van ons afhangt, zouden we direct in die richting gaan", herhaalde de minister. (Belga)

Experts hebben een rapport over de hervorming van de autofiscaliteit in het Brussels gewest opgesteld. In de commissie Financiën gaf minister Vanhengel maandag uitleg. In hun rapport stellen de experts voor om de berekeningsmethodes voor de belasting op inverkeersstelling te herzien. Die is vandaag gebaseerd op de grootte of het vermogen van de motor. De nieuwe methode zou rekening houden met de Europese norm (Euro 0 tot Euro 6), het type brandstof en de CO2-uitstoot. "Ik denk dat we ons moeten beperken tot precieze doelstellingen, zoals de experts zeggen", aldus Vanhengel. De Brusselse regering wil vooral de luchtkwaliteit voorop stellen. De grootte van het voertuig zou dus geen rol spelen, als het van de liberale minister afhangt. Het huidige BTW-tarief raakt duurdere en grotere wagens immers al zwaarder. Vanhengel wijst erop dat volgens het advies van de experten het gebruik van te veel criteria zou kunnen leiden tot niets. Sociale correcties bijvoorbeeld, aldus de experts, zouden er kunnen komen via de personenbelasting en niet de verkeersbelasting. De minister is dan ook geen voorstander om alle SUV's extra te belasten, maar wel de meest vervuilende. Het uiteindelijke doel, aldus de minister, is hoe dan ook te komen tot een intelligente kilometerheffing. "Als het van ons afhangt, zouden we direct in die richting gaan", herhaalde de minister. (Belga)