Voor de aankoop van de bodycams werd een budget van 258.700 euro vrijgemaakt. De camera's kunnen gebruikt worden door de agenten die in het veld staan. De nieuwe technologie moet de vertrouwensband tussen politiemensen en de bevolking verbeteren. Door het gebruik van bodycams willen ze de veiligheid van alle betrokken partijen verbeteren, de waarheid correct weergeven, belastende feiten makkelijker achterhalen en de escalatie van geweld vermijden. De gemaakte beelden kunnen later ook als bewijs dienen in gerechtelijke dossiers. Het korps van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene is blij dat het dit jaar een begroting in evenwicht kan voorleggen. Na het moeilijke jaar 2020 maakt het zich weliswaar zorgen over het vinden van een evenwicht in de huidige gezondheidssituatie. De politie erkent dat het een moeilijk is om de beperkingsmaatregelen te doen naleven, de angsten aan te pakken en de dienstverlening aan de burger te verzekeren. De vertrouwensrelatie tussen burger en politie is essentieel, want de Brusselse politie merkt een aanzienlijke toename van het aantal gevallen van weerspannigheid en verbale en fysieke agressie tegen politieambtenaren, samen met vaker voorkomende beschuldigingen van geweld door de politie. Om de vele opdrachten binnen het korps te vervullen zet de politie Brussel Hoofdstad Elsene dit jaar verder in op rekrutering. Dankzij een verandering in het rekruterings- en selectieproces voor inspecteurs van politie, kunnen de politiezones nu profielen aanwerven die het best aan hun behoeften beantwoorden, maar het houdt ook in dat ze zich als een aantrekkelijke werkgever moeten profileren om zoveel mogelijk kandidaten aan te trekken. De agenten die al werkzaam zijn in Brussel krijgen dit jaar extra opleidingen om enkele pijnpunten bij te schaven. Externe partners zorgen voor opleidingen die met name focussen op twee belangrijke gebieden: de professionalisering van de eerstelijnsinterventies en de verbetering van de opvang van en de zorg voor het slachtoffer. Binnen het veiligheidsplan 2020-2025 werd onder meer het project "De ervaring van vrouwen in de openbare ruimte" aangekondigd. De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en het parket van Brussel hebben ook de handen in elkaar geslagen om een strenger beleid te voeren tegen seksuele intimidatie op straat. (Belga)

Voor de aankoop van de bodycams werd een budget van 258.700 euro vrijgemaakt. De camera's kunnen gebruikt worden door de agenten die in het veld staan. De nieuwe technologie moet de vertrouwensband tussen politiemensen en de bevolking verbeteren. Door het gebruik van bodycams willen ze de veiligheid van alle betrokken partijen verbeteren, de waarheid correct weergeven, belastende feiten makkelijker achterhalen en de escalatie van geweld vermijden. De gemaakte beelden kunnen later ook als bewijs dienen in gerechtelijke dossiers. Het korps van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene is blij dat het dit jaar een begroting in evenwicht kan voorleggen. Na het moeilijke jaar 2020 maakt het zich weliswaar zorgen over het vinden van een evenwicht in de huidige gezondheidssituatie. De politie erkent dat het een moeilijk is om de beperkingsmaatregelen te doen naleven, de angsten aan te pakken en de dienstverlening aan de burger te verzekeren. De vertrouwensrelatie tussen burger en politie is essentieel, want de Brusselse politie merkt een aanzienlijke toename van het aantal gevallen van weerspannigheid en verbale en fysieke agressie tegen politieambtenaren, samen met vaker voorkomende beschuldigingen van geweld door de politie. Om de vele opdrachten binnen het korps te vervullen zet de politie Brussel Hoofdstad Elsene dit jaar verder in op rekrutering. Dankzij een verandering in het rekruterings- en selectieproces voor inspecteurs van politie, kunnen de politiezones nu profielen aanwerven die het best aan hun behoeften beantwoorden, maar het houdt ook in dat ze zich als een aantrekkelijke werkgever moeten profileren om zoveel mogelijk kandidaten aan te trekken. De agenten die al werkzaam zijn in Brussel krijgen dit jaar extra opleidingen om enkele pijnpunten bij te schaven. Externe partners zorgen voor opleidingen die met name focussen op twee belangrijke gebieden: de professionalisering van de eerstelijnsinterventies en de verbetering van de opvang van en de zorg voor het slachtoffer. Binnen het veiligheidsplan 2020-2025 werd onder meer het project "De ervaring van vrouwen in de openbare ruimte" aangekondigd. De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en het parket van Brussel hebben ook de handen in elkaar geslagen om een strenger beleid te voeren tegen seksuele intimidatie op straat. (Belga)